Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Równoległobok

Definicja Definicja

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono różne rodzaje równoległoboków.

równoległoboki

Zauważmy, że kwadrat i prostokąt również jest równoległobokiem.

Wysokość równoległoboku jest to odcinek, który łączy dowolny wierzchołek równoległoboku z jego rzutem na bok lub jego przedłużenie, który (które) nie zawiera tego wierzchołka. Wysokość zwykle oznaczamy literką h. Zgodnie z takim określeniem wysokości w równoległoboku, mamy dwie wysokości, które mogą mieć różną długość.

wysokość równoległoboku

Jeżeli równoległobok ma wszystkie boki równe, to mamy do czynienia z rombem. Równoległobok, który ma wszystkie kąty proste, to prostokąt. Równoległobok, który jest prostokątem i ma wszystkie boki równe, to kwadrat.

Twierdzenie Twierdzenie

Własności równoległoboku:

  • każdy równoległobok ma środek symetrii,
  • przekątne równoległoboku połowią się,
  • każde dwa boki przeciwległe równoległoboku są równe,
  • każde dwa kąty przeciwległe równoległoboku są równe,
  • suma miar każdych dwóch kątów, które leżą przy tym samym boku jest równa 180o,
  • dwa przeciwległe boki są równe i równoległe.
równoległobok

© medianauka.pl, 2010-11-24, ART-1025


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.