Romb

Co to jest romb? Romb jest szczególnym przypadkiem równoległoboku, a także trapezu.

Definicja rombu

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe.

romb

Własności rombu

Oto wybrane twierdzenia dotyczące rombu:

Wysokość rombu

Wysokość rombu jest to odcinek, który łączy dowolny wierzchołek rombu z jego rzutem na bok lub jego przedłużenie, który (które) nie zawiera tego wierzchołka.

Rodzaje rombów

Szczególnym przypadkiem rombu jest kwadrat. W kwadracie wszystkie kąty wewnętrzne mają miarę 90°.

Pole i obwód rombu

następnym artykule pokazujemy jak obliczyć pole powierzchni rombu oraz jego obwód.

Pytania

Czy prostokąt jest rombem?

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, zatem prostokąt (poza kwadratem) nie jest rombem.

Czy każdy kwadrat jest rombem?

Kwadrat jest rombem. Nie każdy romb jest jednak kwadratem.

Ile osi symetrii ma romb?

Romb, o ile nie jest kwadratem, ma dwie osie symetrii (zawierają przekątne rombu). Kwadrat ma 4 osie symetrii.

Czy romb jest trapezem?

Romb jest trapezem. Kwadrat, prostokąt i równoległobok też jest trapezem.

Czy w rombie boki są parami równoległe?

Tak.

Czy romb ma wszystkie boki równe?

Tak.

Czy romb jest równoległobokiem?

Tak, to szczególny przypadek równoległoboku.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Długości przekątnych rombu są równe 6 i 8. Oblicz długość boku tego rombu.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

W rombie o boku długości \(6\sqrt{2}\) kąt rozwarty ma miarę 150°. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy

A. 24

B. 72

C. 36

D. \(36\sqrt{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.Powiązane quizy

Pole równoległoboku — quiz

Liczba pytań: 13
Quiz szkolny
Średni wynik:
8.62 / 66.31%
2024-01-22


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Pole równoległoboku
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2010-11-26, A-1026
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-26©® Media Nauka 2008-2023 r.