Romb

Co to jest romb? Romb jest szczególnym przypadkiem równoległoboku, a także trapezu.

Definicja Definicja

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe.

romb

Własności rombu

Twierdzenie Twierdzenie

W rombie przekątne są prostopadłe do siebie.

Twierdzenie Twierdzenie

Proste zawierające przekątne rombu są osiami symetrii rombu.

Twierdzenie Twierdzenie

Punkt przecięcia się przekątnych rombu stanowi środek symetrii rombu.

Twierdzenie Twierdzenie

Punkt przecięcia się przekątnych dzieli przekątne na połowy.

Twierdzenie Twierdzenie

Przekątne rombu zawierają się w dwusiecznych kątów wewnętrznych rombu.

Pole i obwód rombu

następnym artykule pokazujemy jak obliczyć pole powierzchni rombu oraz jego obwód.

Pytania

Czy prostokąt jest rombem?

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, zatem prostokąt (poza kwadratem) nie jest rombem.

Czy kwadrat jest rombem?

Kwadrat jest rombem. Nie każdy romb jest jednak kwadratem.

Ile osi symetrii ma romb?

Romb, o ile nie jest kwadratem, ma dwie osie symetrii (zawierają przekątne rombu). Kwadrat ma 4 osie symetrii.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Długości przekątnych rombu są równe 6 i 8. Oblicz długość boku tego rombu.

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Trapez

Trapez

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Pole i obwód trapezu

Pole i obwód trapezu

Pole trapezu wyraża się wzorem: P=1/2(a+b)h, gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.

Równoległobok

Równoległobok

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku wyraża się wzorem: P=ah1=bh2, gdzie a,b to długości boków, a h1,h2 to wysokości.

Pole rombu

Pole rombu

Wzory na pole i obwód rombu wynikają bezpośrednio ze wzorów na pole i obwód równoległoboku.

Deltoid

Deltoid

Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.

Pole deltoidu

Pole deltoidu

Pole deltoidu wyraża się wzorem: P=1/2d1d2, gdzie d1, d2 są długościami przekątnych.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 13


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Pole równoległoboku
© medianauka.pl, 2010-11-26, A-1026Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.