logo

Romb

Co to jest romb? Romb jest szczególnym przypadkiem równoległoboku, a także trapezu.

Definicja Definicja

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe.

romb

Własności rombu

Twierdzenie Twierdzenie

W rombie przekątne są prostopadłe do siebie.

Twierdzenie Twierdzenie

Proste zawierające przekątne rombu są osiami symetrii rombu.

Twierdzenie Twierdzenie

Punkt przecięcia się przekątnych rombu stanowi środek symetrii rombu.

Twierdzenie Twierdzenie

Punkt przecięcia się przekątnych dzieli przekątne na połowy.

Twierdzenie Twierdzenie

Przekątne rombu zawierają się w dwusiecznych kątów wewnętrznych rombu.

Pole i obwód rombu

następnym artykule pokazujemy jak obliczyć pole powierzchni rombu oraz jego obwód.

Pytania

Czy prostokąt jest rombem?

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, zatem prostokąt (poza kwadratem) nie jest rombem.

Czy kwadrat jest rombem?

Kwadrat jest rombem. Nie każdy romb jest jednak kwadratem.

Ile osi symetrii ma romb?

Romb, o ile nie jest kwadratem, ma dwie osie symetrii (zawierają przekątne rombu). Kwadrat ma 4 osie symetrii.
© medianauka.pl, 2010-11-26, ART-1026


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Romb

zadanie-ikonka Zadanie - romb, oblicz długość boków
Długości przekątnych rombu są równe 6 i 8. Oblicz długość boku tego rombu.

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

ProstokątProstokąt
Prostokąt jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste.
Pole i obwód prostokątaPole i obwód prostokąta
Pole prostokąta wyraża się wzorem: P=ab. Obwód prostokąta wyraża się wzorem: L=2a+2b.
KwadratKwadrat
Kwadrat jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe.
TrapezTrapez
Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.
Pole i obwód trapezuPole i obwód trapezu
Pole trapezu wyraża się wzorem: P=1/2(a+b)h, gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.
RównoległobokRównoległobok
Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.
Pole równoległobokuPole równoległoboku
Pole równoległoboku wyraża się wzorem: P=ah1=bh2, gdzie a,b to długości boków, a h1,h2 to wysokości.
Pole rombuPole rombu
Wzory na pole i obwód rombu wynikają bezpośrednio ze wzorów na pole i obwód równoległoboku.
DeltoidDeltoid
Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.
Pole deltoiduPole deltoidu
Pole deltoidu wyraża się wzorem: P=1/2d1d2, gdzie d1, d2 są długościami przekątnych.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Quiz
Pole równoległoboku
Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 13

Powiązane karty pracy do druku

ikona - karta pracy

Pole równoległoboku

karta079.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 5Polecamy w naszym sklepie

Matematyka olimpijska. Algebra i teoria liczb
Kolorowe skarpetki Miasto
Matematyka - karty edukacyjne z pisakiem - klasa 1-3
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Gry i zabawy znane i lubiane Matematyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.