Czworokąty

Czworokąt jest to figura płaska, która ma cztery boki i cztery kąty wewnętrzne. Wiele z czworokątów posiadają nazwy własne. Do tego typu czworokątów należą kwadraty, prostokąty, romby, równoległoboki, trapezy i deltoidy.TESTY I ZADANIA

Klasyfikacja czworokątów

Podział czworokątów na różne rodzaje przedstawia poniższy rysunek.

Klasyfikacja czworokątów

 

A oto nazwy czworokątów wyszczególnionych na ilustracji: 1) kwadrat; 2) prostokąt; 3) romb; 4) równoległobok; 5) trapez różnoramienny; 6) trapez prostokątny; 7) trapez równoramienny; 8) deltoid.

 

Pytania

Pytania

Co to jest czworokąt wypukły?

Czworokąt wypukły to taki czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami wypukłymi (ich miara jest mniejsza od 180 stopni).

Co to jest czworokąt wklęsły?

Czworokąt wklęsły to taki czworokąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest wklęsły (kąt, którego miara jest większa od 180, ale mniejsza od 360 stopni).

Ile wynosi suma kątów w czworokącie?

Suma kątów w czworokącie jest równa 360 stopni.

Czy każdy czworokąt jest trapezem?

Nie. Trapez ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Zatem kwadrat, prostokąt, równoległobok jest trapezem, ale już deltoid nim nie jest.


© medianauka.pl, 2023-02-04, A-4680©® Media Nauka 2008-2023 r.