Test

TEST - Kwadraty i prostokąty

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 11
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Prostokąt jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jeżeli boki prostokąta mają długość 3 i 4, to przekątna ma długość:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Kwadrat jest to:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Bok kwadratu ma długość 1. Przekątna tego kwadratu ma długość
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

W kwadrat o boku długości 4 wpisano okrąg. Promień tego okręgu ma długość:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Na kwadracie o boku długości 2 opisano okrąg. Jego promień wynosi:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dany jest kwadrat o boku 5 cm. Jego obwód jest równy
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Dany jest kwadrat o boku 1. Jego pole powierzchni jest równe
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Przekątna pewnego kwadratu ma długość 2 cm. Pole powierzchni tego kwadratu jest równe
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dany jest prostokąt o bokach długośc 2 i 4. Jego pole powierzchni jest równe:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.