Prostokąt

Definicja Definicja

Prostokąt jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste.

prostokąt

Właściwości prostokąta

Prostokąt o równych bokach to kwadrat.

Twierdzenie Twierdzenie

W prostokącie przekątne są równe.

Twierdzenie Twierdzenie

Symetralne boków są osiami symetrii prostokąta.

Przekątna prostokąta

Jak obliczyć przekątną prostokąta?

przekątna w prostokącie

Teoria Przekątna prostokąta dzieli go na dwa trójkąty prostokątne, których przyprostokątne mają długość boków prostokąta a. Długość przeciwprostokątnej, a jednocześnie przekątnej prostokąta, obliczymy korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

d^2=a^2+b^2\\d=\sqrt{a^2+b^2}

Zatem wzór na przekątną prostokąta jest następujący:

d=\sqrt{a^2+b^2}

Pole i obwód prostokąta

W następnym artykule pokazujemy jak obliczyć pole powierzchni prostokąta oraz jego obwód.

Pytania

Czy kwadrat jest prostokątem?

Tak, kwadrat jest prostokątem.

Czy prostokąt jest kwadratem?

Nie, co do zasady prostokąt nie jest kwadratem. Tylko w przypadku, gdy wszystkie boki prostokąta mają taką samą długość, prostokąt może być kwadratem.

Czy prostokąt jest trapezem?

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Prostokąt spełnia ten warunek, zatem prostokąt jest trapezem. Jednak nie każdy trapez jest prostokątem.

Czy prostokąt jest równoległobokiem?

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych. Zatem każdy prostokąt jest równoległobokiem. Jednak nie każdy równoległobok jest prostokątem.

Czy prostokąt jest rombem?

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, zatem prostokąt (poza kwadratem) nie jest rombem.

Ile osi symetrii ma prostokąt?

Prostokąt ma 2 osie symetrii. Przechodzą przez środki boków prostokąta. Przekątne nie są osiami symetrii. Tylko w przypadku kwadratu (który jest szczególnym przypadkiem prostokąta) przekątne również są osiami symetrii.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Długość jednego z boków prostokąta jest dwa razy większa od długości drugiego boku prostokąta. Przekątna prostokąta ma długość równą 3. Oblicz długości boków.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Obwód prostokąta jest równy 14, a jego pole jest równe 12. Obliczyć długości boków tego prostokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji

Pole i obwód prostokąta

Pole i obwód prostokąta

Pole prostokąta wyraża się wzorem: P=ab. Obwód prostokąta wyraża się wzorem: L=2a+2b.

Kwadrat

Kwadrat

Kwadrat jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe.

Pole kwadratu

Pole kwadratu

Pole kwadratu wyraża się wzorem: P=a^2, gdzie a jest długością boku kwadratu. Obwód kwadratu L=4a.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Pole

Pole

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 15
© medianauka.pl, 2010-11-26, ART-1027Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.