Logo Serwisu Media Nauka


Prostokąt

Definicja Definicja

Prostokąt jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste.

prostokąt

Twierdzenie Twierdzenie

W prostokącie przekątne są równe.

Twierdzenie Twierdzenie

Symetralne boków są osiami symetrii prostokąta.

Przekątna prostokąta

przekątna w prostokącie

Teoria Przekątna prostokąta dzieli go na dwa trójkąty prostokątne, których przyprostokątne mają długość boków prostokąta a. Długość przeciwprostokątnej, a jednocześnie przekątnej prostokąta, obliczymy korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

d^2=a^2+b^2\\d=\sqrt{a^2+b^2}

Zatem przekątna prostokąta wyraża się wzorem:

d=\sqrt{a^2+b^2}

© Media Nauka, 2010-11-26, ART-1027Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 634 - prostokąt, obliczanie długości boków
Długość jednego z boków prostokąta jest dwa razy większa od długości drugiego boku prostokąta. Przekątna prostokąta ma długość równą 3. Oblicz długości boków.

zadanie - ikonka Zadanie 636 - prostokąt
Obwód prostokąta jest równy 14, a jego pole jest równe 12. Obliczyć długości boków tego prostokąta.Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk