Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Pole prostokąta

prostokąt

Twierdzenie Twierdzenie

Pole prostokąta wyraża się wzorem:

P=ab

gdzie a, b są długościami boków prostokąta.

Przykład Przykład

Obliczyć pole prostokąta o bokach długości 10 i 5.

Rozwiązanie: Dana jest długość boku a=5 oraz b=10. Stosujemy więc bezpośrednio wzór na pole prostokąta:

P=ab=10\cdot 5=50

Twierdzenie Twierdzenie

Pole prostokąta wyraża się wzorem:

P=\frac{1}{2}d^2\sin{\gamma}

gdzie d jest długością przekątnej prostokąta, a \gamma - kątem jaki tworzą ze sobą przekątne.

Obwód prostokąta

Twierdzenie Twierdzenie

Obwód prostokąta wyraża się wzorem:

L=2a+2b

gdzie a, b są długościami boków prostokąta.


© medianauka.pl, 2010-12-18, ART-1058


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - pole prostokąta
Ile będzie kosztował zakup kafelek podłogowych dla przedstawionego na rysunku planu łazienki, jeżeli na ścinki i uszkodzenia założymy 5% rezerwy zaokrąglając liczbę metrów kwadratowych w górę, a metr kwadratowy kafelek kosztuje 45 zł?
Rysunek do zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole i obwód prostokąta
Obwód prostokąta jest równy 10, długość jego przekątnej \sqrt{13}. Oblicz pole tego prostokąta.

zadanie-ikonka Zadanie - pole prostokąta
Oblicz pole prostokąta, którego przekątne każda o długości 10 tworzą ze sobą kąt 30o

zadanie-ikonka Zadanie - pole prostokąta
Pole prostokąta, którego przekątne tworzą ze sobą kąt 30o jest równe 16. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.