Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pole prostokąta


Ile będzie kosztował zakup kafelek podłogowych dla przedstawionego na rysunku planu łazienki, jeżeli na ścinki i uszkodzenia założymy 5% rezerwy zaokrąglając liczbę metrów kwadratowych w górę, a metr kwadratowy kafelek kosztuje 45 zł?
Rysunek do zadania


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

P_d=5,2\ m \cdot 3,1\ m= 16,12 m^2
P_m=2,1\ m \cdot 0,7\ m= 1,47 m^2
P=P_d-P_m=16,12m^2-1,47m^2=14,65m^2
5%\ z\ 14,65m^2=\frac{5\cdot 14,65}{100}m^2=0,7325m^2\approx 0,73m^2
l=14,65m^2+0,73m^2=15,38m^2\approx 16m^2
x=16\cdot 45\ zl=720 zl
Za kafelki zapłacimy 720 zł.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zauważamy, że pole powierzchni podłogi P będzie równe polu dużego prostokąta Pd minus pole małego prostokąta Pm. Patrz szkic:

Szkic do zadania

Pole prostokąta o bokach a, b wyraża się wzorem:

P=ab

Długości na rysunku podane są w centymetrach, natomiast kafelki sprzedawane są na metry kwadratowe. Podczas obliczeń pól powierzchni musimy się posługiwać jednostką metra. Obliczamy pole dużego prostokąta:

P_d=520\ cm \cdot 310\ cm=5,2\ m \cdot 3,1\ m= 16,12 m^2

Pole małego prostokąta jest równe:

P_m=210\ cm \cdot 70\ cm=2,1\ m \cdot 0,7\ m= 1,47 m^2

Obliczamy pole powierzchni podłogi:

P=P_d-P_m=16,12m^2-1,47m^2=14,65m^2

Zakładamy jeszcze rezerwę kafelek na odpady w wymiarze 5% powierzchni. Obliczamy 5% z wyznaczonego pola powierzchni:

5%\ z\ 14,65m^2=\frac{5\cdot 14,65}{100}m^2=0,7325m^2\approx 0,73m^2

Zatem musimy zakupić tyle kafelek, aby pokryć całą powierzchnię podłogi i zapewnić sobie zapas. Liczba metrów kwadratowych kafelek jest równa:

l=14,65m^2+0,73m^2=15,38m^2

Po zaokrągleniu w górę otrzymanego wyniku musimy zakupić 16m2 kafelek. Za kafelki zapłacimy:

x=16\cdot 45\ zl=720 zl

ksiązki Odpowiedź

Za kafelki zapłacimy 720 zł.

© medianauka.pl, 2011-02-15, ZAD-1162

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.