Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole prostokąta


Pole prostokąta, którego przekątne tworzą ze sobą kąt 30o jest równe 16. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.


© Media Nauka 2008-2017 r.