Zadanie - pole prostokąta


Oblicz pole prostokąta, którego przekątne każda o długości 10 tworzą ze sobą kąt 30o

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

Prostokąt

Korzystamy ze wzoru na pole prostokąta:

P=\frac{1}{2}d^2\sin{\alpha}

gdzie d jest długością przekątnej, \alpha kątem między tymi przekątnymi. Mamy dane wszystkie wartości. Wystarczy wstawić je do wzoru.

d=10\\ \alpha=30^o\\ P=\frac{1}{2}d^2\sin{\alpha}=\frac{1}{2}\cdot (10)^2\sin{30^o}=\frac{1}{2}\cdot 100 \cdot \frac{1}{2}=\frac{100}{4}=25

ksiązki Odpowiedź

P=25

© medianauka.pl, 2011-02-18, ZAD-1169

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole prostokąta
Ile będzie kosztował zakup kafelek podłogowych dla przedstawionego na rysunku planu łazienki, jeżeli na ścinki i uszkodzenia założymy 5% rezerwy zaokrąglając liczbę metrów kwadratowych w górę, a metr kwadratowy kafelek kosztuje 45 zł?
Rysunek do zadania

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole i obwód prostokąta
Obwód prostokąta jest równy 10, długość jego przekątnej \sqrt{13}. Oblicz pole tego prostokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole prostokąta
Pole prostokąta, którego przekątne tworzą ze sobą kąt 30o jest równe 16. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.