Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole prostokąta


Oblicz pole prostokąta, którego przekątne każda o długości 10 tworzą ze sobą kąt 30o


© Media Nauka 2008-2017 r.