logo

Kwadrat

Co to jest kwadrat?

Definicja Definicja

Kwadrat jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe.

kwadrat

Własności kwadratu

Twierdzenie Twierdzenie

W kwadracie przekątne są równe i prostopadłe.

Twierdzenie Twierdzenie

Symetralne boków oraz proste zawierające przekątne są osiami symetrii kwadratu.

Przekątna kwadratu

Jak obliczyć przekątną kwadratu?

przekątna w kwadracie

Teoria Przekątna kwadratu dzieli go na dwa trójkąty prostokątne, których przyprostokątne mają długość boku kwadratu a. Długość przeciwprostokątnej, a jednocześnie przekątnej kwadratu, obliczymy korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

d^2=a^2+a^2\\d^2=2a^2\\d=\sqrt{2a^2}\\d=a\sqrt{2}

Zatem przekątna kwadratu wyraża się wzorem:

d=a\sqrt{2}

Długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat

okrąg wpisany w kwadrat i okrąg opisany na kwadracie

Teoria Promień okręgu wpisanego w kwadrat jest równy połowie długości boku kwadratu. Mamy więc:

r=\frac{a}{2}

Długość promienia okręgu opisanego na kwadracie

Promień okręgu opisanego na kwadracie jest równy połowie długości przekątnej kwadratu. Mamy więc:

R=\frac{d}{2}=\frac{a\sqrt{2}}{2}

Pole i obwód kwadratu

W kolejnym artykule omawiamy jak obliczyć pole powierzchni oraz obwód kwadratu. Tam też znajdziesz wzory na pole kwadratu i jego obwód wraz z wykorzystaniem ich w przykładowych zadaniach.

Pytania

Czy kwadrat jest prostokątem?

Tak kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.

Czy kwadrat jest trapezem?

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Kwadrat zatem spełnia ten warunek i jest trapezem. Nie każdy trapez jest kwadratem.

Czy kwadrat jest równoległobokiem?

Równoległobok to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych. Każdy kwadrat jest równoległobokiem. Nie każdy równoległobok jest kwadratem.

Czy kwadrat jest rombem?

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, zatem kwadrat jest rombem. Nie każdy romb jest jednak kwadratem.

Ile osi symetrii ma kwadrat?

Prostokąt ma 4 osie symetrii. Dwie osie przechodzą przez środki boków. Dwie kolejne zawierają przekątne kwadratu.

Czy dowolne dwa kwadraty są figurami podobnymi?

Tak. Dowolne dwa kwadraty są podobne.

Co to jest kwadrat magiczny?

Kwadrat magiczny to nie jest figura geometryczna. Jest to tablica składająca się z określonej liczby wierszy i kolumn (minimum 3), w którą wpisano nie powtarzające się dodatnie liczb naturalne w taki sposób, że suma liczb w każdym wierszu i kolumnie, a także po każdej przekątnej jest taka sama. co ciekawe, jest nieskończenie wiele kwadratów magicznych.
© medianauka.pl, 2010-11-26, ART-1028


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Kwadrat

zadanie-ikonka Zadanie - konstrukcja kwadratu
Skonstruuj kwadrat, którego przekątna ma długość danego odcinka \overline{AB}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole kwadratu, obliczanie długości boku
Przekątna kwadratu ma długość 1. Oblicz długość jego boku.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - kwadrat, przekątna kwadratu
W jakiej odległości znajdują się od siebie każde odpowiadające sobie wierzchołki dwóch kwadratów o wspólnym środku, jeżeli jeden z kwadratów ma pole dwa razy mniejsze od drugiego i bok większego kwadratu ma długość równą 20?

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

ProstokątProstokąt
Prostokąt jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste.
Pole i obwód prostokątaPole i obwód prostokąta
Pole prostokąta wyraża się wzorem: P=ab. Obwód prostokąta wyraża się wzorem: L=2a+2b.
Pole kwadratuPole kwadratu
Pole kwadratu wyraża się wzorem: P=a^2, gdzie a jest długością boku kwadratu. Obwód kwadratu L=4a.
ProstokątProstokąt
Prostokąt jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste.
Pole i obwód prostokątaPole i obwód prostokąta
Pole prostokąta wyraża się wzorem: P=ab. Obwód prostokąta wyraża się wzorem: L=2a+2b.
TrapezTrapez
Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.
Pole i obwód trapezuPole i obwód trapezu
Pole trapezu wyraża się wzorem: P=1/2(a+b)h, gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.
RównoległobokRównoległobok
Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.
Pole równoległobokuPole równoległoboku
Pole równoległoboku wyraża się wzorem: P=ah1=bh2, gdzie a,b to długości boków, a h1,h2 to wysokości.
RombRomb
Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe. W rombie przekątne są prostopadłe do siebie.
Pole rombuPole rombu
Wzory na pole i obwód rombu wynikają bezpośrednio ze wzorów na pole i obwód równoległoboku.
DeltoidDeltoid
Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.
Pole deltoiduPole deltoidu
Pole deltoidu wyraża się wzorem: P=1/2d1d2, gdzie d1, d2 są długościami przekątnych.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Quiz
Pole
Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 15
Dlaczego garnki są okrągłe?

Dlaczego garnki są okrągłe?

Co sprawia, że widujemy w sprzedaży garnki o podstawie koła, a nie na przykład kwadratu? Może to zwykłe przyzwyczajenie i wygoda? Okazuje się, że powodów jest kilka.
Polecamy w naszym sklepie

Matematyka a fizyka
Gry i zabawy znane i lubiane Matematyka
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
Montessori - zabawa cyferkami - cyferki
Kalkulatory maukowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.