Karta pracy - Obwód

Karta pracy Obwód
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Dany jest kwadrat.

1. Narysuj kwadrat o obwodzie:

a) dwa razy mniejszym;

b) dwa razy większym.

2. Narysuj prostokąt o takim samym obwodzie. 3. Narysuj dowolną figurę o obwodzie o 7 cm większym.

Cel

Ćwiczenie w mierzeniu, przeliczaniu jednostek oraz obliczania obwodu figury.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta297.pdf lub na kartę obok.




Data publikacji: 2021-01-24


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.