Karta pracy - Obwód i pomiar

Karta pracy Obwód i pomiar
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Ponumeruj figury według obwodu od największej do najmniejszej wartości.

Cel

Ćwiczenie w mierzeniu, przeliczaniu jednostek oraz obliczania obwodu figury.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta296.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-24


©® Media Nauka 2008-2023 r.