Karta pracy - Prostokąty i kwadraty

Karta pracy Prostokąty i kwadraty
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Kolorem zielonym zaznacz boki prostokątów prostopadłe do czerwonego boku, kolorem czerwonym - prostopadłe. Narysuj przekątne we wszystkich prostokątach, które nie są kwadratami.

Cel

Ćwiczenie ma na celu nabycie umiejętności rozróżniania figur, w tym prostokątów i kwadratów, a także kierunków prostopadłego i równoległego.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta289.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-21


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.