Karta pracy - Wielokąty

Karta pracy Wielokąty
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Otocz pętlą wielokąty. Umiesz je nazwać?

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie pojęcie wielokąta. Karta zawiera figury które są i nie są wielokątami. Dziecko ma za zadanie znaleźć wielokąty w oparciu o identyfikację ich wspólnych cech zgodnych z definicją.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta290.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-01


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.