Karta pracy - Wielokąty i kąty

Karta pracy Wielokąty i kąty
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Zaznacz wszystkie kąty proste w figurach. Jeden kąt już zaznaczono.

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie pojęcie wielokąta oraz znaleźć kąty proste w figurach geometrycznych.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta291.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-01


©® Media Nauka 2008-2023 r.