Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Pole trapezu

trapez

Twierdzenie Twierdzenie

Pole trapezu wyraża się wzorem:

P=\frac{1}{2}(a+b)\cdot h

gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.

Przykład Przykład

Obliczyć pole trapezu o podstawach długości 10 i 5 oraz wysokości h=2.

Rozwiązanie: Dane są podstawy a=5 oraz b=10 oraz wysokość h=2. Stosujemy więc bezpośrednio wzór na pole trapezu:

P=\frac{1}{2}(a+b)\cdot h=\frac{1}{2}(5+10)\cdot 2=15

Obwód trapezu

Twierdzenie Twierdzenie

Obwód trapezu wyraża się wzorem:

L=a+b+c+d

gdzie a, b, c, d są długościami boków trapezu.


© medianauka.pl, 2010-12-18, ART-1059


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - własności trójkąta, obwód trapezu
Dany jest trójkąt ABC o bokach długości: |AB|=6, |BC|=4, |AC|=5. Punkt M jest środkiem boku AC, punkt N - środkiem boku BC. Obliczyć obwód trapezu ABNM.

zadanie-ikonka Zadanie - pole powierzchni trapezu
Oblicz pole trapezu równoramiennego, którego wysokość ma długość 2, krótsza podstawa 4, a ramię ma długość 3.© Media Nauka 2008-2018 r.