Deltoid

deltoid

Definicja Definicja

Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.

Twierdzenie Twierdzenie

Dwa kąty zawarte między parami nierównych boków deltoidu są równe, pozostałe kąty nie są równe.

Twierdzenie Twierdzenie

Przekątne deltoidu są prostopadłe

Twierdzenie Twierdzenie

Tylko jedna z przekątnych deltoidu jest dwusieczną dwóch kątów i symetralną drugiej przekątnej.


© Media Nauka, 2010-11-26, ART-1029