Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Deltoid

deltoid

Definicja Definicja

Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.

Twierdzenie Twierdzenie

Dwa kąty zawarte między parami nierównych boków deltoidu są równe, pozostałe kąty nie są równe.

Twierdzenie Twierdzenie

Przekątne deltoidu są prostopadłe

Twierdzenie Twierdzenie

Tylko jedna z przekątnych deltoidu jest dwusieczną dwóch kątów i symetralną drugiej przekątnej.


© medianauka.pl, 2010-11-26, ART-1029


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Punkty A=(30,32) i B =(0,8) są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu x-y+2=0 jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D tego czworokąta.


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.