Zadanie - pole powierzchni deltoidu


Z dwóch listewek o długości 30 cm i 1,2 m oraz kawałka materiału zbudowano latawiec w kształcie deltoidu tak, że listewki tworzą jego przekątne. Jakie jest pole powierzchni użytego materiału?

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Deltoid, zadanie 659 - szkic

Zakładamy, że latawiec ma kształt deltoidu. Skorzystamy ze wzoru na pole deltoidu:

P=\frac{1}{2}d_1d_2

Długości listewek użytych do zbudowania latawca w kształcie deltoidu są równe długości przekątnych deltoidu. Pole powierzchni deltoidu, to pole powierzchni materiału użytego do zbudowania latawca. Aby skorzystać z przytoczonego wyżej wzoru musimy użyć tych samych jednostek miar. Jedna z długości wyrażona jest w centymetrach, druga w metrach. Wyrazimy wszystkie długości w centymetrach, więc 1,2 m=120 cm.

P=\frac{1}{2}d_1d_2=\frac{1}{2}\cdot 30 cm\cdot 120cm=1800cm^2

ksiązki Odpowiedź

P=1800\ cm^2

© medianauka.pl, 2011-03-04, ZAD-1191

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.