Test

TEST - Inne czworokąty

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 18
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Trapez jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Dana jest ilustracja:
trapezy
Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Środkowa trapezu to odcinek łączący:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Podstawy trapezu mają długość odpowiednio 2 cm i 4 cm. Jaką długość ma środkowa tego trapezu?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Długość podstaw trapezu równoramiennego jest równa odpowiednio 2 i 4, a wysokość 3. Oblicz pole tego trapezu.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Długość podstaw trapezu równoramiennego wynosi 12 cm, a obwód tego trapezu 24 cm. Jaką długość mają ramiona tego trapezu?
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Równoległobok jest to:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Równoległobokiem nie jest:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Długość jednego z boków równoległoboku jest równa 5 cm, a wysokość opuszczona na ten bok 4 cm. Pole powierzchni tego równoległoboku jest równe:
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Romb jest to:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Długość boku rombu jest równa 10, wysokość jest równa 8. Oblicz pole powierzchni tego rombu.
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Długość przekątnych w rombie jest równa odpowiednio 4 i 5 cm. Jakie jest pole powierzchni tego rombu?
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Deltoid jest to:
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

Przekątne deltoidu są odpowiednio równe 8 i 6. Jakie jest pole tego deltoidu?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.