Zadanie - romb, oblicz długość boków


Długości przekątnych rombu są równe 6 i 8. Oblicz długość boku tego rombu.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

romb - oznaczenia - szkic do zadania

Długości przekątnych oznaczamy przez d1, d2. Kolorem żółtym zaznaczono trójkąt prostokątny (w rombie przekątne przecinają się pod kątem prostym), dla którego zastosujemy twierdzenie Pitagorasa, które mówi, że w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów przyprostokątnych

a^2=(\frac{1}{2}d_1)^2+(\frac{1}{2}d_2)^2\\ a^2=\frac{1}{4}d_1^2+\frac{1}{4}d_2^2\\ a^2=\frac{d_1^2+d_2^2}{4}\\ a=\sqrt{\frac{d_1^2+d_2^2}{4}}\\ a=\frac{\sqrt{d_1^2+d_2^2}}{2}\\ a=\frac{\sqrt{6^2+8^2}}{2}=\frac{\sqrt{36+64}}{2}=\frac{\sqrt{100}}{2}=\frac{10}{2}=5

ksiązki Odpowiedź

a = 5

© medianauka.pl, 2011-02-27, ZAD-1180

Zadania podobne


Polecamy w naszym sklepie

Matematyka - karty edukacyjne z pisakiem - klasa 1-3
Dziwna Matematyka
kolorowe skarpetki góra lodowa
Krótka historia wielkich umysłów
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.