zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 22, matura 2021

Treść zadania:

W równoległoboku \(ABCD\), przedstawionym na rysunku, kąt α ma miarę 70°.

Zadanie 22, matura z matematyki 2021

Wtedy kąt β ma miarę

A. 80°

B. 70°

C. 60°

D. 50°


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadźmy dodatkowe oznaczenia na rysunku:

W trójkącie suma kątów wewnętrznych jest równa 180°. Dla trójkąta ABF mamy:

\(90°+70°+\gamma=180°\)

\(\gamma=20°\)\

Kąt ABE jest katem prostym, więc:

\(\gamma+\beta=90°\)

\(20°+\beta=90°\)

\(\beta=70°\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2023-03-27, ZAD-4811

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

©® Media Nauka 2008-2023 r.