Zadanie maturalne nr 22, matura 2021


W równoległoboku ABCD, przedstawionym na rysunku, kąt α ma miarę 70°.

Zadanie 22, matura z matematyki 2021

Wtedy kąt β ma miarę

A. 80°

B. 70°

C. 60°

D. 50°


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadźmy dodatkowe oznaczenia na rysunku:

W trójkącie suma kątów wewnętrznych jest równa 180°. Dla trójkąta ABF mamy:

\(90°+70°+\gamma=180°\)

\(\gamma=20°\)\

Kąt ABE jest katem prostym, więc:

\(\gamma+\beta=90°\)

\(20°+\beta=90°\)

\(\beta=70°\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2023-03-27, ZAD-4811

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.