Bryła

Co to jest bryła? Oto definicja bryły:

Bryła jest to figura geometryczna, która:

 • jest ograniczona, czyli istnieje kula, w której figura ta się zawiera;
 • jest domknięta, czyli każdy jej punkt brzegowy należy do tej figury;
 • jest spójna, czyli każde dwa punkty tej figury można połączyć łamaną zwyczajną zawartą w tej figurze;
 • w każdym otoczeniu każdego punktu tej figury znajduje się co najmniej jeden punkt wewnętrzny tej figury.

Przykłady

Oto przykłady i nazwy brył wraz z linkami do ich opisu.

bryły

Przykłady figur geometrycznych, które nie są bryłami:

figury geomeryczne inne

 • sfera,
 • figura płaska,
 • suma kuli i prostej przechodzącej przez środek kuli,
 • dwie ściany sześcianu o wspólnej krawędzi,
 • kąt dwuścienny.

Bryły obrotowe

Bryła obrotowa o osi \(l\) i tworzącej \(f\) jest to figura geometryczna złożona z sumy obrazów figury \(f\) w obrocie dookoła prostej \(l\) o dowolny kąt obrotu \(0°\leq \alpha<360° \).

Przykłady brył obrotowych

Przykładami figur obrotowych są:

 • walec,
 • stożek,
 • kula.

Przekrój bryły

Przekrój bryły płaszczyzną, to iloczyn (część wspólna) tej płaszczyzny i bryły.

Niektóre z przekrojów mają swoje nazwy i są szczególnie często używane w geometrii:

 • Przekrój poprzeczny graniastosłupa lub ostrosłupa — płaszczyzna tnąca przecina wszystkie jego krawędzie boczne.

  przekrój poprzeczny

 • Przekrój osiowy walca lub stożka — płaszczyzna tnąca przecina oś symetrii walca lub stożka. W pierwszym przypadku przekrojem jest trójkąt, w drugim — prostokąt.

  przekrój osiowy

 • Przekrój przekątny graniastosłupa — płaszczyzna tnąca przechodzi przez dwie krawędzie nienależące do jednej ściany.

  przekrój przekątny

Siatki brył

Jak zrobić bryłę z papieru? Potrzebne są siatki brył do sklejania, które są dostępne w postaci kart pracy na końcu tego artykułu, a także w poszczególnych opisach różnych brył.

Pytania

Jak zrobić bryły geometryczne?

Bryły geometryczne można wykonać z papieru (najlepiej kartonu), wykorzystując do tego rozwinięcie bryły (siatkę). Przykłady takich siatek można znaleźć w naszym serwisie w wybranych artykułach, opisujących poszczególne bryły.

Jak powstają bryły obrotowe?

Animacja ilustruje powstawanie bryły obrotowej najlepiej. Prezentujemy ją na przykładzie stożka i walca.

Co to jest bryła sztywna?

Bryła sztywna jest to pojęcie stosowane w fizyce. Informacje o bryle sztywnej i podstawowe wzory związane z tym pojęciem znajdziesz tutaj.

Co to jest bryła platońska?

Bryła platońska jest to wielościan foremny.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Siatki brył — PDF do wydruku

ikona - karta pracy

Jaka to bryła?

ikona - karta pracy

Siatki brył — PDF do wydruku

ikona - karta pracy

Siatka czworościanu

ikona - karta pracy

Siatka sześcianu

ikona - karta pracy

Siatka prostopadłościanu

ikona - karta pracy

Siatka ostrosłupa prawidłowego

ikona - karta pracy

Siatka walca
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-07-24, A-1394
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-29©® Media Nauka 2008-2023 r.