Bryła

Co to jest bryła? Oto definicja bryły:

Bryła jest to figura geometryczna, która:

Przykłady

Oto przykłady i nazwy brył wraz z linkami do ich opisu.

bryły

Przykłady figur geometrycznych, które nie są bryłami:

figury geomeryczne inne

  • sfera,
  • figura płaska,
  • suma kuli i prostej przechodzącej przez środek kuli,
  • dwie ściany sześcianu o wspólnej krawędzi,
  • kąt dwuścienny.

Bryły obrotowe

Bryła obrotowa o osi \(l\) i tworzącej \(f\) jest to figura geometryczna złożona z sumy obrazów figury \(f\) w obrocie dookoła prostej \(l\) o dowolny kąt obrotu \(0°\leq \alpha<360° \).

Przykłady brył obrotowych

Przykładami figur obrotowych są:

  • walec,
  • stożek,
  • kula.

Przekrój bryły

Przekrój bryły płaszczyzną, to iloczyn (część wspólna) tej płaszczyzny i bryły.

Niektóre z przekrojów mają swoje nazwy i są szczególnie często używane w geometrii:

Siatki brył

Jak zrobić bryłę z papieru? Potrzebne są siatki brył do sklejania, które są dostępne w postaci kart pracy na końcu tego artykułu, a także w poszczególnych opisach różnych brył.

Pytania

Jak zrobić bryły geometryczne?

Bryły geometryczne można wykonać z papieru (najlepiej kartonu), wykorzystując do tego rozwinięcie bryły (siatkę). Przykłady takich siatek można znaleźć w naszym serwisie w wybranych artykułach, opisujących poszczególne bryły.

Jak powstają bryły obrotowe?

Animacja ilustruje powstawanie bryły obrotowej najlepiej. Prezentujemy ją na przykładzie stożka i walca.

Co to jest bryła sztywna?

Bryła sztywna jest to pojęcie stosowane w fizyce. Informacje o bryle sztywnej i podstawowe wzory związane z tym pojęciem znajdziesz tutaj.

Co to jest bryła platońska?

Bryła platońska jest to wielościan foremny.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Powiązane quizy

Bryły — quiz

Liczba pytań: 18
Quiz szkolny
Średni wynik:
8.73 / 48.5%
2024-01-22


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Siatki brył — PDF do wydruku

ikona - karta pracy

Jaka to bryła?

ikona - karta pracy

Siatki brył — PDF do wydruku

ikona - karta pracy

Siatka czworościanu

ikona - karta pracy

Siatka sześcianu

ikona - karta pracy

Siatka prostopadłościanu

ikona - karta pracy

Siatka ostrosłupa prawidłowego

ikona - karta pracy

Siatka walca
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-07-24, A-1394
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.