Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Bryła

Definicja Definicja

Bryła jest to figura geometryczna, która:

 • jest ograniczona, czyli istnieje kula, w której figura ta się zawiera
 • jest domknięta, czyli każdy jej punkt brzegowy należy do tej figury
 • jest spójna, czyli każde dwa punkty tej figury można połączyć łamaną zwyczajną zawartą w tej figurze
 • w każdym otoczeniu każdego punktu tej figury znajduje się co najmniej jeden punkt wewnętrzny tej figury

Przykład Przykłady brył

bryły
 • kula
 • suma dwóch kul, mających co najmniej jeden punkt wspólny
 • sześcian
 • graniastosłup
 • równoległościan
 • prostopadłościan
 • ostrosłup
 • piramida
 • czworościan
 • walec
 • stożek
 • czasza

Przykłady figur geometrycznych, które nie są bryłami:

figury geomeryczne inne
 • sfera
 • figura płaska
 • suma kuli i prostej przechodzącej przez środek kuli
 • dwie ściany sześcianu o wspólnej krawędzi
 • kąt dwuścienny

Definicja Definicja

Bryła obrotowa o osi l i tworzącej f jest to figura geometryczna złożona z sumy obrazów figury f w obrocie dookoła prostej l o dowolny kąt obrotu 0°≤α<360° Przykładami figur obrotowych są: walec, stożek, kula.


© medianauka.pl, 2011-07-24, ART-1394


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.