Bryła

Definicja Definicja

Bryła jest to figura geometryczna, która:

 • jest ograniczona, czyli istnieje kula, w której figura ta się zawiera
 • jest domknięta, czyli każdy jej punkt brzegowy należy do tej figury
 • jest spójna, czyli każde dwa punkty tej figury można połączyć łamaną zwyczajną zawartą w tej figurze
 • w każdym otoczeniu każdego punktu tej figury znajduje się co najmniej jeden punkt wewnętrzny tej figury

Przykłady brył

bryły

Przykłady figur geometrycznych, które nie są bryłami:

figury geomeryczne inne
 • sfera
 • figura płaska
 • suma kuli i prostej przechodzącej przez środek kuli
 • dwie ściany sześcianu o wspólnej krawędzi
 • kąt dwuścienny

Definicja Definicja

Bryła obrotowa o osi l i tworzącej f jest to figura geometryczna złożona z sumy obrazów figury f w obrocie dookoła prostej l o dowolny kąt obrotu 0°≤α<360° Przykładami figur obrotowych są: walec, stożek, kula.

Przekrój bryły

Teoria Przekrój bryły płaszczyzną, to iloczyn (część wspólna) tej płaszczyzny i bryły.

Niektóre z przekrojów mają swoje nazwy i są szczególnie często używane w geometrii:

 • przekrój poprzeczny graniastosłupa lub ostrosłupa - płaszczyzna tnąca przecina wszystkie jego krawędzie boczne.

  przekrój poprzeczny

 • przekrój osiowy walca lub stożka - płaszczyzna tnąca przecina oś symetrii walca lub stożka. W pierwszym przypadku przekrojem jest trójkąt, w drugim - prostokąt.

  przekrój osiowy

 • przekrój przekątny graniastosłupa - płaszczyzna tnąca przechodzi przez dwie krawędzie nie należące do jednej ściany.

  przekrój przekątny

Pytania

Jak zrobić bryły geometryczne?

Bryły geometryczne można wykonać z papiery (najlepiej kartonu), wykorzystując do tego rozwinięcie bryły (siatkę). Przykłady takich siatek można znaleźć w naszym serwisie w wybranych artykułach, opisujących poszczególne bryły.

Jak powstają bryły obrotowe?

Animacja ilustruje powstawanie bryły obrotowej najlepiej. Prezentujemy ją na przykładzie stożka i walca.

Co to jest bryła sztywna?

Bryła sztywna jest to pojęcie stosowane w fizyce. Informacje o bryle sztywnej i podstawowe wzory związane z tym pojęciem znajdziesz tutaj.

Co to jest bryła platońska?

Bryła platońska jest to wielościan foremny.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia związane z tematemikona - ćwiczenia
BryłyInne zagadnienia z tej lekcji

Stereometria

Stereometria

Stereometria jest geometrią przestrzeni, którą stanowi zbiór wszystkich punktów. Przestrzeń oznaczamy grecką literą omega - Ω.

Kąt dwuścienny i wielościenny

Kąt dwuścienny i wielościenny

Kąt dwuścienny to figura utworzona przez dwie różne półpłaszczyzny o wspólnej krawędzi i jedną z dwóch figur wyciętych w przestrzeni przez te półpłaszczyzny.

Proste prostopadłe w przestrzeni

Proste prostopadłe w przestrzeni

Proste w przestrzeni są prostopadłe, jeżeli dowolny wektor niezerowy zawarty w jednej prostej i dowolny wektor niezerowy w drugiej prostej tworzą kąt prosty.

Objętość

Objętość

Objętość figury jest to funkcja, która każdej figurze z pewnego zbioru figur przyporządkowuje liczbę nieujemną V(f), którą nazywamy objętością figury f.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2011-07-24, ART-1394Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.