Logo Media Nauka

Bryła

Definicja Definicja

Bryła jest to figura geometryczna, która:

 • jest ograniczona, czyli istnieje kula, w której figura ta się zawiera
 • jest domknięta, czyli każdy jej punkt brzegowy należy do tej figury
 • jest spójna, czyli każde dwa punkty tej figury można połączyć łamaną zwyczajną zawartą w tej figurze
 • w każdym otoczeniu każdego punktu tej figury znajduje się co najmniej jeden punkt wewnętrzny tej figury

Przykłady brył

bryły

Przykłady figur geometrycznych, które nie są bryłami:

figury geomeryczne inne
 • sfera
 • figura płaska
 • suma kuli i prostej przechodzącej przez środek kuli
 • dwie ściany sześcianu o wspólnej krawędzi
 • kąt dwuścienny

Definicja Definicja

Bryła obrotowa o osi l i tworzącej f jest to figura geometryczna złożona z sumy obrazów figury f w obrocie dookoła prostej l o dowolny kąt obrotu 0°≤α<360° Przykładami figur obrotowych są: walec, stożek, kula.

Przekrój bryły

Teoria Przekrój bryły płaszczyzną, to iloczyn (część wspólna) tej płaszczyzny i bryły.

Niektóre z przekrojów mają swoje nazwy i są szczególnie często używane w geometrii:

 • przekrój poprzeczny graniastosłupa lub ostrosłupa - płaszczyzna tnąca przecina wszystkie jego krawędzie boczne.

  przekrój poprzeczny

 • przekrój osiowy walca lub stożka - płaszczyzna tnąca przecina oś symetrii walca lub stożka. W pierwszym przypadku przekrojem jest trójkąt, w drugim - prostokąt.

  przekrój osiowy

 • przekrój przekątny graniastosłupa - płaszczyzna tnąca przechodzi przez dwie krawędzie nie należące do jednej ściany.

  przekrój przekątny

Pytania

Jak zrobić bryły geometryczne?

Bryły geometryczne można wykonać z papiery (najlepiej kartonu), wykorzystując do tego rozwinięcie bryły (siatkę). Przykłady takich siatek można znaleźć w naszym serwisie w wybranych artykułach, opisujących poszczególne bryły.

Jak powstają bryły obrotowe?

Animacja ilustruje powstawanie bryły obrotowej najlepiej. Prezentujemy ją na przykładzie stożka i walca.

Co to jest bryła sztywna?

Bryła sztywna jest to pojęcie stosowane w fizyce. Informacje o bryle sztywnej i podstawowe wzory związane z tym pojęciem znajdziesz tutaj.

Co to jest bryła platońska?

Bryła platońska jest to wielościan foremny.


© medianauka.pl, 2011-07-24, ART-1394


Inne zagadnienia z tej lekcji

StereometriaStereometria
Stereometria jest geometrią przestrzeni, którą stanowi zbiór wszystkich punktów. Przestrzeń oznaczamy grecką literą omega - Ω.
Kąt dwuścienny i wielościennyKąt dwuścienny i wielościenny
Kąt dwuścienny to figura utworzona przez dwie różne półpłaszczyzny o wspólnej krawędzi i jedną z dwóch figur wyciętych w przestrzeni przez te półpłaszczyzny.
Proste prostopadłe w przestrzeniProste prostopadłe w przestrzeni
Proste w przestrzeni są prostopadłe, jeżeli dowolny wektor niezerowy zawarty w jednej prostej i dowolny wektor niezerowy w drugiej prostej tworzą kąt prosty.
ObjętośćObjętość
Objętość figury jest to funkcja, która każdej figurze z pewnego zbioru figur przyporządkowuje liczbę nieujemną V(f), którą nazywamy objętością figury f.
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.