Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Bryła sztywna

W mechanice często zagadnienia ruchu odnoszą się do punktów materialnych albo do ich układów. W rzeczywistości mamy do czynienia jednak z obiektami o konkretnych rozmiarach (rozciągłymi) i właściwościach, dzięki którym ciała te bardzo różnie zachowują się pod wpływem działających na nie sił. Inaczej zachowuje się plastelina a inaczej szkło.

Bryła sztywna jest to ciało fizyczne, które pod wpływem działania sił zewnętrznych nie ulega odkształceniom.

Oznacza to, że jeżeli zbadamy dowolne dwa punkty podczas działania siły zewnętrznej, to ich odległość od siebie nie ulega zmianie w czasie działania tej siły.

W rzeczywistości nie ma idealnej bryły sztywnej. Każde ciało ulega pod wpływem działania sił zewnętrznych w różnych temperaturach różnym odkształceniom.

Istotne jest to, że dla bryły sztywnej wszystkie wnioski i zależności są słuszne jak dla układu punktów materialnych.


© medianauka.pl, 2017-02-09, ART-3464© Media Nauka 2008-2018 r.