Dynamika

Dynamika to dział mechaniki, który bada przyczyny ruchu i jego zmiany pod wpływem sił.


Podstawy

SiłaSiła
Czym jest siła w fizyce? Jaka jest jej jednostka? Wyznaczanie siły wypadkowej.

ikona - memo
Środek masyŚrodek masy
Co to jest środek masy układu i w jaki sposób można wyznaczyć jego współrzędne?


Zasady dynamiki

I zasada dynamikiI zasada dynamiki
Omówienie pierwszej zasady dynamiki Newtona wraz z przykładami. Pojęcie inercjalnego układu odniesienia.
II zasada dynamikiII zasada dynamiki
Omówienie drugiej zasady dynamiki Newtona wraz z przykładami. Wzór na siłę.
III zasada dynamikiIII zasada dynamiki
Omówienie trzeciej zasady dynamiki Newtona wraz z przykładami. Zasada akcji i reakcji.
PędPęd
Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy.
Postać ogólna drugiej zasady dynamikiPostać ogólna drugiej zasady dynamiki
Uogólnienie drugiej zasady dynamiki Newtona. Omówienie pojęcia popędu siły.
Siła bezwładnościSiła bezwładności
Siła bezwładności jest to to pozorna siła związana z dodatkowym przyspieszeniem, jakie występuje przy badaniu ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia.
Siła CoriolisaSiła Coriolisa
Siła Coriolisa to siła bezwładności, która działa na ciało poruszające się ruchem postępowym w obracającym się układzie odniesienia.
CiężarCiężar
Ciężar (siła ciężkości) jest to siła zależna od masy, działająca na spoczywające w układzie Ziemi ciała, znajdujące się przy jej powierzchni.
TarcieTarcie
Gdy dwa ciała pozostają ze sobą w kontakcie, to przy ich przesuwaniu po sobie pojawia się siła tarcia.

ikona - memo

Dynamika bryły sztywnej i ruchu po okręgu

Dynamika ruchu po okręgu. Siła odśrodkowaDynamika ruchu po okręgu. Siła odśrodkowa
Zagadnienie sił pojawiających się w ruchu jednostajnym ciała po okręgu.
Bryła sztywnaBryła sztywna
Bryła sztywna jest to ciało fizyczne, które pod wpływem działania sił zewnętrznych nie ulega odkształceniom.
Rodzaje ruchu bryły sztywnejRodzaje ruchu bryły sztywnej
Ruchu postępowy oraz ruch obrotowy bryły sztywnej.

ikona - memo
Moment siłyMoment siły
Wprawienie w ruch obrotowy bryły sztywnej wymaga użycia siły. Jednak nie każda siła spowoduje zaistnienie tego właśnie rodzaju ruchu.
Moment bezwładnościMoment bezwładności
Moment bezwładności bryły względem danej osi nazywamy sumę iloczynu mas poszczególnych punktów bryły i kwadratów odległości od danej osi.
Twierdzenie SteineraTwierdzenie Steinera
Jak wyznaczyć moment bezwładności bryły względem dowolnej osi?
Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowegoPierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego
Omówienie pierwszej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Druga zasada dynamiki ruchu obrotowegoDruga zasada dynamiki ruchu obrotowego
Omówienie drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowegoTrzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego
Omówienie trzeciej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Moment pęduMoment pędu
Moment pędu dla punktu materialnego, poruszającego się po okręgu oraz moment pędu dla bryły sztywnej.
Energia kinetyczna ruchu obrotowegoEnergia kinetyczna ruchu obrotowego
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej wraz z wyprowadzeniem wzoru.
Ruch obrotowy - wzoryRuch obrotowy - wzory
Zestawienie wzorów z ruchu obrotowego bryły sztywnej i porównanie ich z ruchem prostoliniowym.

Praca, moc, energia

PracaPraca
Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły.
MocMoc
Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat.
EnergiaEnergia
Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną.
Energia kinetycznaEnergia kinetyczna
Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice.
Energia kinetyczna ruchu obrotowegoEnergia kinetyczna ruchu obrotowego
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej wraz z wyprowadzeniem wzoru.
Energia potencjalnaEnergia potencjalna
To jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji.

Zasady zachowania

Zasada zachowania energiiZasada zachowania energii
Omówienie zasady zachowania energii mechanicznej oraz pojęcia układu odosobnionego.
Zasada zachowania pęduZasada zachowania pędu
Jeżeli na układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne lub siły te równoważą się, to pęd układu jest stały.

ikona - memo
Zasada zachowania momentu pęduZasada zachowania momentu pędu
Omówienie zasady zachowania momentu pędu z przykładami.


Dlaczego latawce latają?
Gdy latawiec utrzymuje się stabilnie w powietrzu, robi wrażenie. Czasem jednak zaczyna kręcić ósemki, lot jest chaotyczny. Od czego to zależy?
Zderzenie czołowe
Od czego zależą skutki zderzenia czołowego pojazdów? Co zwiększa szanse na przeżycie takiego wypadku?
Czy w spadającej windzie wchodzimy w stan nieważkości?
Gdy winda zerwie się nagle i zacznie spadać razem z nami będziemy podczas spadania w stanie nieważkości? Czy aby zminimalizować obrażenia należy podskoczyć tuż przed uderzeniem o podłoże?
Dlaczego w boksie używa się rękawic?
Do czego służą rękawice bokserskie? Czy chronią one wystarczająco przed urazami głowy? Czy dochodzi mimo ich używania do wypadków?
Winda kosmiczna - czy da się ją zbudować?
Czy z satelity krążącego po orbicie geostacjonarnej dałoby się spuścić linę i transportować nią w kosmos przedmioty czy ludzi? Czy można w ten sposób zbudować windę kosmiczną?
Czy baletnica zawisa w powietrzu podczas tańca?
Gdy obserwuje się baletnicę podczas tańca, to wydaje się, że podczas skoku zdaje się ona zawisać na chwilę w powietrzu lub przebywać w podskoku nienaturalnie długo? Jak to się dzieje?

© medianauka.pl, 2022-01-02, A-4302Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.