III zasada dynamiki Newtona

Zapamiętaj

Każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i przeciwnie zwrócona.

{\vec{F}}_{BA}=-{\vec{F}}_{BA}

Trzecia zasada dynamiki brzmi:

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą {\vec{F}}_{AB}, to ciało B działa na ciało A siłą {\vec{F}}_{BA} równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.

{\vec{F}}_{BA}=-{\vec{F}}_{BA}

Czasem zasadę tę nazywa się zasadą akcji i reakcji. Kwestią umowy jest przyjęcie, która siła jest siłą akcji, a która reakcji.

Interesującym wnioskiem z tej zasady jest to, że w układzie nie występuje jedna tylko siła. Oddziaływania są wzajemne. Każdej akcji towarzyszy reakcja.

Przykład Przykład

Trzecią zasadę dynamiki wykorzystuje się w silnikach odrzutowych. Samolot działa na wyrzucane z dyszy spaliny, a spaliny oddziałują na samolot, nadając mu ciąg.

Przykład Przykład

Poniższy rysunek ilustruje siły działające na piłkę leżącą na podłożu.

III zasada dynamiki Newtona

Opis sił działających na piłkę: Na piłkę działa siła grawitacji o wartości Fg. Piłka wywiera siłę na podłoże. Jest to siła nacisku o wartości FN = Fg. Reakcja na siłę nacisku jest siła sprężystości o wartości Fs, siła ta ma zgodnie z III zasadą dynamiki przeciwny zwrot i tę samą wartość (Fs = FN = Fg). Siły sprężystości i grawitacji działające na piłkę równoważą się, stąd piłka pozostaje w spoczynku. Pamiętaj, że siły akcji i reakcji są przyłożone do różnych ciał (działają na różne ciała oddziałujące na siebie).

Pytania

ziemiaCzy jeżeli Ziemia przyciąga człowieka z pewną siłą, to czy człowiek przyciąga Ziemię z siłą o tej samej wartości?

Tak, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki tak właśnie jest.

To dlaczego, gdy człowiek podskoczy, to on spada na ziemię, a nie odwrotnie?

Człowiek ma dużo mniejszą bezwładność. To znaczy, że trzeba użyć dużo mniejszej siły, aby nadać mu przyspieszenie.Inne zagadnienia z tej lekcji

I zasada dynamiki Newtona


I zasada dynamiki, pojęcia układu inercjalnego i bezwładności. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki Newtona


Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się, to ciało to porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Pęd


omówienie pojęcia pędu w dynamice. Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy. Wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.

Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki


Omówienie postaci ogólnej II zasady dynamiki i pojęcia popędu siły. Siła działająca na ciało jest równa szybkości zmiany pędu ciała. Popęd siły (impuls siły) jest to wielkość fizyczna, równa iloczynowi siły działającej na ciało i czasu jej działania.Zderzenie czołowe
Od czego zależą skutki zderzenia czołowego pojazdów? Co zwiększa szanse na przeżycie takiego wypadku?

© medianauka.pl, 2017-01-15, A-3381©® Media Nauka 2008-2023 r.