III zasada dynamiki Newtona

Zapamiętaj

Każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i przeciwnie zwrócona.

{\vec{F}}_{BA}=-{\vec{F}}_{BA}

Trzecia zasada dynamiki brzmi:

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą {\vec{F}}_{AB}, to ciało B działa na ciało A siłą {\vec{F}}_{BA} równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.

{\vec{F}}_{BA}=-{\vec{F}}_{BA}

Czasem zasadę tę nazywa się zasadą akcji i reakcji. Kwestią umowy jest przyjęcie, która siła jest siłą akcji, a która reakcji.

Interesującym wnioskiem z tej zasady jest to, że w układzie nie występuje jedna tylko siła. Oddziaływania są wzajemne. Każdej akcji towarzyszy reakcja.

Przykład Przykład

Trzecią zasadę dynamiki wykorzystuje się w silnikach odrzutowych. Samolot działa na wyrzucane z dyszy spaliny, a spaliny oddziałują na samolot, nadając mu ciąg.

Przykład Przykład

Poniższy rysunek ilustruje siły działające na piłkę leżącą na podłożu.

III zasada dynamiki Newtona

Opis sił działających na piłkę: Na piłkę działa siła grawitacji o wartości Fg. Piłka wywiera siłę na podłoże. Jest to siła nacisku o wartości FN = Fg. Reakcja na siłę nacisku jest siła sprężystości o wartości Fs, siła ta ma zgodnie z III zasadą dynamiki przeciwny zwrot i tę samą wartość (Fs = FN = Fg). Siły sprężystości i grawitacji działające na piłkę równoważą się, stąd piłka pozostaje w spoczynku. Pamiętaj, że siły akcji i reakcji są przyłożone do różnych ciał (działają na różne ciała oddziałujące na siebie).

Pytania

ziemiaCzy jeżeli Ziemia przyciąga człowieka z pewną siłą, to czy człowiek przyciąga Ziemię z siłą o tej samej wartości?

Tak, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki tak właśnie jest.

To dlaczego, gdy człowiek podskoczy, to on spada na ziemię, a nie odwrotnie?

Człowiek ma dużo mniejszą bezwładność. To znaczy, że trzeba użyć dużo mniejszej siły, aby nadać mu przyspieszenie.Inne zagadnienia z tej lekcji

I zasada dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona

I zasada dynamiki, pojęcia układu inercjalnego i bezwładności. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki Newtona

II zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się, to ciało to porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Pęd

Pęd

omówienie pojęcia pędu w dynamice. Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy. Wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.

Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki

Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki

Omówienie postaci ogólnej II zasady dynamiki i pojęcia popędu siły. Siła działająca na ciało jest równa szybkości zmiany pędu ciała. Popęd siły (impuls siły) jest to wielkość fizyczna, równa iloczynowi siły działającej na ciało i czasu jej działania.Zderzenie czołowe

Zderzenie czołowe

Od czego zależą skutki zderzenia czołowego pojazdów? Co zwiększa szanse na przeżycie takiego wypadku?


© medianauka.pl, 2017-01-15, ART-3381

Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać - Astronomia
Czarnobyl i Fukushima
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Projektor do obserwacji plam słonecznych
Astrohaj. Jak dotknąć kosmicznego pyłu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.