Logo Media Nauka

Facebook

Pęd

Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy.

\vec{p}=m\cdot \vec{v}

Jak wynika z definicji i powyższego wzoru wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.

Jednostką pędu jest iloczyn jednostek masy i pędu, równy:

[p]=[m]\cdot [v]=kg\cdot \frac{m}{s}=\frac{kg\cdot m\cdot s}{s^2}=N\cdot s

Po co wprowadzać pojęcie pędu?

Otóż sama prędkość nie wystarcza do opisu ruchu w dynamice. Nie jest tym samym rozpędzenie do prędkości 10 km/h roweru i lokomotywy. Trzeba użyć innej siły w obu przypadkach. Pęd jest zatem wielkością, która charakteryzuje "ilość" ruchu z dynamicznego punktu widzenia.

Korzystając z pojęcia pędu można uzyskać uogólnioną drugą zasadę dynamiki, o której będzie mowa w kolejnym artykule.

Poziom zaawansowany

Możemy mówić o pędzie układu ciał. Pęd układu ciał obliczymy poprzez sumę wektorową pędów wszystkich ciał, wchodzących w skład układu.

Wektor pędu układu zaczepiamy wówczas w środku masy układu.© medianauka.pl, 2017-01-15, ART-3382


Inne zagadnienia z tej lekcji

I zasada dynamiki NewtonaI zasada dynamiki Newtona
I zasada dynamiki, pojęcia układu inercjalnego i bezwładności. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
II zasada dynamiki NewtonaII zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się, to ciało to porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
III zasada dynamiki NewtonaIII zasada dynamiki Newtona
omówienie III zasady dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F1, to ciało B działa na ciało A siłą F2 równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.
Uogólniona postać drugiej zasady dynamikiUogólniona postać drugiej zasady dynamiki
Omówienie postaci ogólnej II zasady dynamiki i pojęcia popędu siły. Siła działająca na ciało jest równa szybkości zmiany pędu ciała. Popęd siły (impuls siły) jest to wielkość fizyczna, równa iloczynowi siły działającej na ciało i czasu jej działania.Polecamy w naszym sklepie

metalowa sprężyna
kompas
magnetyczna klepsydra
Dzieci wszechświata. Biblioteka Montessori
Atlas gwiazd
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.