logo

Pęd

Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy.

\vec{p}=m\cdot \vec{v}

Jak wynika z definicji i powyższego wzoru wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.

Jednostką pędu jest iloczyn jednostek masy i pędu, równy:

[p]=[m]\cdot [v]=kg\cdot \frac{m}{s}=\frac{kg\cdot m\cdot s}{s^2}=N\cdot s

Po co wprowadzać pojęcie pędu?

Otóż sama prędkość nie wystarcza do opisu ruchu w dynamice. Nie jest tym samym rozpędzenie do prędkości 10 km/h roweru i lokomotywy. Trzeba użyć innej siły w obu przypadkach. Pęd jest zatem wielkością, która charakteryzuje "ilość" ruchu z dynamicznego punktu widzenia.

Korzystając z pojęcia pędu można uzyskać uogólnioną drugą zasadę dynamiki, o której będzie mowa w kolejnym artykule.

Poziom zaawansowany

Możemy mówić o pędzie układu ciał. Pęd układu ciał obliczymy poprzez sumę wektorową pędów wszystkich ciał, wchodzących w skład układu.

Wektor pędu układu zaczepiamy wówczas w środku masy układu.
© medianauka.pl, 2017-01-15, ART-3382


Inne zagadnienia z tej lekcji

I zasada dynamiki NewtonaI zasada dynamiki Newtona
I zasada dynamiki, pojęcia układu inercjalnego i bezwładności. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
II zasada dynamiki NewtonaII zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się, to ciało to porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
III zasada dynamiki NewtonaIII zasada dynamiki Newtona
omówienie III zasady dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F1, to ciało B działa na ciało A siłą F2 równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.
Uogólniona postać drugiej zasady dynamikiUogólniona postać drugiej zasady dynamiki
Omówienie postaci ogólnej II zasady dynamiki i pojęcia popędu siły. Siła działająca na ciało jest równa szybkości zmiany pędu ciała. Popęd siły (impuls siły) jest to wielkość fizyczna, równa iloczynowi siły działającej na ciało i czasu jej działania.Polecamy w naszym sklepie

Stany splątane. Fizyka a literatura współczesna
5 prac które zmieniły oblicze fizyki
Podstawy fizyki atomu
laboratorium w szufladzie Fizyka
Kalejdoskop
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.