Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Pęd

Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy.

\vec{p}=m\cdot \vec{v}

Jak wynika z definicji i powyższego wzoru wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.

Jednostką pędu jest iloczyn jednostek masy i pędu, równy:

[p]=[m]\cdot [v]=kg\cdot \frac{m}{s}=\frac{kg\cdot m\cdot s}{s^2}=N\cdot s

Po co wprowadzać pojęcie pędu?

Otóż sama prędkość nie wystarcza do opisu ruchu w dynamice. Nie jest tym samym rozpędzenie do prędkości 10 km/h roweru i lokomotywy. Trzeba użyć innej siły w obu przypadkach. Pęd jest zatem wielkością, która charakteryzuje "ilość" ruchu z dynamicznego punktu widzenia.

Korzystając z pojęcia pędu można uzyskać uogólnioną drugą zasadę dynamiki, o której będzie mowa w kolejnym artykule.

Poziom zaawansowany

Możemy mówić o pędzie układu ciał. Pęd układu ciał obliczymy poprzez sumę wektorową pędów wszystkich ciał, wchodzących w skład układu.

Wektor pędu układu zaczepiamy wówczas w środku masy układu.


© medianauka.pl, 2017-01-15, ART-3382© Media Nauka 2008-2018 r.