Pęd

Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy.

\vec{p}=m\cdot \vec{v}

Jak wynika z definicji i powyższego wzoru wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.

Jednostką pędu jest iloczyn jednostek masy i pędu, równy:

[p]=[m]\cdot [v]=kg\cdot \frac{m}{s}=\frac{kg\cdot m\cdot s}{s^2}=N\cdot s

Po co wprowadzać pojęcie pędu?

Otóż sama prędkość nie wystarcza do opisu ruchu w dynamice. Nie jest tym samym rozpędzenie do prędkości 10 km/h roweru i lokomotywy. Trzeba użyć innej siły w obu przypadkach. Pęd jest zatem wielkością, która charakteryzuje "ilość" ruchu z dynamicznego punktu widzenia.

Korzystając z pojęcia pędu można uzyskać uogólnioną drugą zasadę dynamiki, o której będzie mowa w kolejnym artykule.

Poziom zaawansowany

Możemy mówić o pędzie układu ciał. Pęd układu ciał obliczymy poprzez sumę wektorową pędów wszystkich ciał, wchodzących w skład układu.

Wektor pędu układu zaczepiamy wówczas w środku masy układu.Inne zagadnienia z tej lekcji

I zasada dynamiki Newtona


I zasada dynamiki, pojęcia układu inercjalnego i bezwładności. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki Newtona


Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się, to ciało to porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

III zasada dynamiki Newtona


omówienie III zasady dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F1, to ciało B działa na ciało A siłą F2 równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.

Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki


Omówienie postaci ogólnej II zasady dynamiki i pojęcia popędu siły. Siła działająca na ciało jest równa szybkości zmiany pędu ciała. Popęd siły (impuls siły) jest to wielkość fizyczna, równa iloczynowi siły działającej na ciało i czasu jej działania.Zderzenie czołowe
Od czego zależą skutki zderzenia czołowego pojazdów? Co zwiększa szanse na przeżycie takiego wypadku?

© medianauka.pl, 2017-01-15, A-3382Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.