logo

Środek masy

W przypadku gdy badamy na przykład właściwość całego układu ciał, na przykład chcemy wyznaczyć pęd układu, posługujemy się wówczas pojęciem środka masy układu, który wyznaczamy ze wzorów:

x=\frac{m_1x_1+m_2x_2+m_3x_3+...m_Nx_N}{m_1+m_2+m_3+...+m_N}\\y=\frac{m_1y_1+m_2y_2+m_3y_3+...m_Ny_N}{m_1+m_2+m_3+...+m_N}

gdzie:

  • x,y - współrzędne środka masy,
  • N - liczba ciał w rozpatrywanym układzie,
  • m1, m2,...,mN - masy kolejnych ciał, które wchodzą w skład układu,
  • x1, x2,...,xN - współrzędne x poszczególnych ciał układu,
  • y1, y2,...,yN - współrzędne y poszczególnych ciał układu.

Środek masy ma własność pojedynczego ciała o masie równej sumie poszczególnych mas ciał i możemy w nim zaczepiać na przykład wektor pędu danego układu.
© medianauka.pl, 2017-01-16, ART-3384

 
Polecamy w naszym sklepie

Żyroskop
magnetyczna klepsydra
Feynmana wykłady z fizyki
Jak powstała bomba atomowa
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.