Termodynamika

Termodynamika

Termodynamika jest nauką o cieple. Zajmuje się z makroskopowego punktu widzenia badaniem zjawisk cieplnych i innych procesów, które są związane z przemianą energii.

Termodynamika fenomenologiczna zajmuje się badaniem związków między temperaturą, ciśnieniem, objętością, energią i entropią, bez wnikania w mechanikę gazu. Opiera się ona na trzech zasadach termodynamiki.

Termodynamika statystyczna (teoria ogólniejsza od wyżej opisanej) zajmuje się badaniem zjawisk cieplnych z mikroskopowego punktu widzenia, badając jak mechanika cząstek układu wpływa na jego wielkości makroskopowe.Spis treści

Kinetyczna teoria gazu doskonałego

Równanie stanu gazuRównanie stanu gazu
Równanie Clapeyrona.

Gaz doskonałyGaz doskonały
Założenia kinetycznej teorii gazów.

droga swobodnaDroga swobodna
Symulacja pomiaru drogi swobodnej.

dyfuzjaDyfuzja
Co to jest dyfuzja, prawo Ficka.

ciśnienie gazuCiśnienie gazu
Od czego zależy ciśnienie gazu doskonałego?.

temperaturaTemperatura
Od czego zależy temperatura, jakie stosuje się jednostki i skale temperatur?

Równanie van der WaalsaRównanie van der Waalsa
Równanie stanu dla gazów rzeczywistych (przybliżenie).

temperaturaRozkład Maxwella
Jakie są prędkości cząstek gazu doskonałego?


Ciepło, praca, energia wewnętrzna

energia wewnętrznaEnergia wewnętrzna
Co to jest energia wewnętrzna?

ciepłoCiepło
Co to jest ciepło?

ciepło właściweCiepło właściwe
Co to jest ciepło właściwe, jak wyznaczyć ciepło właściwe wody? Zadania i tablice fizyczne.

ciepło moloweCiepło molowe
Co to jest ciepło molowe?


Zasady termodynamiki

zerowa zasada termodynamikiZerowa zasada termodynamiki
Treść 0 zasady termodynamiki oraz wyjaśnienie pojęcia równowagi termodynamicznej.

I zasada termodynamikiPierwsza zasada termodynamiki
Treść I zasady termodynamiki wraz z omówieniem przykładów stosowania.

II zasada termodynamikiDruga zasada termodynamiki
Treść II zasady termodynamiki wraz z omówieniem przykładów stosowania. Procesy samorzutne, odwracalne i nieodwracalne.

III zasada termodynamikiTrzecia zasada termodynamiki
Treść 3 zasady termodynamiki wraz z omówieniem przykładów stosowania. Czy można osiągnąć zero bezwzględne?

perpetuum mobilePerpetuum mobile
Co to jest perpetuum mobile pierwszego i drugiego rodzaju?

entropiaEntropia
Co to jest entropia? Artykuł zawiera eksperyment symulujący entropię w układzie termodynamicznym.


Przemiany gazowe

przemiana izotermicznaPrzemiany gazowe
Zestawienie i podsumowanie wszystkich przemian gazowych.

przemiana izotermicznaPrzemiana izotermiczna
Prawo Boyle'a-Mariotte'a.

przemiana izobarycznaPrzemiana izobaryczna
Prawo Gay-Lussaca.

przemiana izochorycznaPrzemiana izochoryczna
Prawo Charles'a

silnik cieplnySilnik cieplny
Zasada działania maszyny cieplnej i definicja sprawności silnika cieplnego.

cykl CarnotaCykl Carnota
Zasada działania silnika Carnota.Fazy i przemiany fazowe

stany skupieniaStany skupienia
Czym jest stan skupienia i faza? Rodzaje faz. Reguła faz Gibbsa.

zmiany stanu skupieniaZmiany stanu skupienia
Czym jest przemiana fazowa? Co to jest diagram fazowy i punkt potrójny?

krzepnięcieKrzepnięcie
Opis procesu krzepnięcia. Co to jest ciecz przechłodzona?

topnienieTopnienie
Opis procesu topnienia.

parowanieParowanie
Opis procesu parowania i wrzenia. Co to jest ciecz przegrzana?

skraplanieSkraplanie
Opis procesu skraplania. Co to jest punkt krytyczny i para przesycona?

sublimacjaSublimacja
Opis procesu sublimacji. Co to jest sublimacja?

resublimacjaResublimacja
Opis procesu resublimacji.

plazmaPlazma
Czym jest i jakie właściwości ma plazma?

Kondensat Bosego-EinsteinaKondensat Bosego-Einsteina
Co to jest kondensat Bosego-Einsteina?


Transport ciepła

przewodnictwo cieplnePrzewodnictwo cieplne
Przewodnictwo cieplne i współczynnik przewodnictwa cieplnego.

konwekcja cieplnaKonwekcja
co to jest konwekcja?


Inne

Czy w igloo jest ciepło?
Lód, śnieg kojarzą się z zimnem. Skąd zatem brało się ciepło w niewielkich domkach budowanych niegdyś przez Eskimosów, zwanych igloo?
Co to jest suchy lód?
Czym jest suchy lód? Czy to specjalny rodzaj zamrożonej wody? Czym się różni od zwykłego lodu? Czy jest bezpieczny? Do czego się go wykorzystuje?
Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
Skoro wodór to jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków w kosmosie, to dlaczego w naszej atmosferze występuje zaledwie w śladowej ilości?
Dlaczego Beduini noszą czarne szaty?
Dlaczego Beduini na pustyni noszą czarne szaty? Czy kolor czarny nie absorbuje silniej światła słonecznego?
Dlaczego w szklarni jest cieplej?
Czy zauważalnie wyższa temperatura w szklarni lub w zamkniętym samochodzie wystawionym na słońce wynika z właściwości szyb, czy przyczyna takiego stanu rzeczy jest inna?
Dlaczego śnieg skrzypi?
Śnieg tym lepiej skrzypi, im niższa jest temperatura otoczenia. Podczas siarczystych mrozów chodzenie po śniegu zawsze wiąże się z charakterystycznym dźwiękiem wydawanym przez śnieg. Dlaczego tak się dzieje?
Skąd się biorą białe smugi za samolotem na niebie?
Dlaczego czasem samoloty pozostawiają za sobą białe linie na niebie? Dlaczego ślady te rozszerzają się i zapętlają?
Jaką temperaturę ma próżnia?
Jaka jest temperatura próżni, skoro nie ma w niej cząstek? Czy istnieje w naturze zero absolutne? Czy istnieje idealna próżnia?

© medianauka.pl, 2019-09-22, A-3689
Data aktualizacji artykułu: 2021-05-01Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.