Logo Media Nauka

Termodynamika

Termodynamika

Termodynamika jest nauką o cieple. Zajmuje się z makroskopowego punktu widzenia badaniem zjawisk cieplnych i innych procesów, które są związane z przemianą energii.

Termodynamika fenomenologiczna zajmuje się badaniem związków między temperaturą, ciśnieniem, objętością, energią i entropią, bez wnikania w mechanikę gazu. Opiera się ona na trzech zasadach termodynamiki.

Termodynamika statystyczna (teoria ogólniejsza od wyżej opisanej) zajmuje się badaniem zjawisk cieplnych z mikroskopowego punktu widzenia, badając jak mechanika cząstek układu wpływa na jego wielkości makroskopowe.

Spis treści

Kinetyczna teoria gazu doskonałego

Równanie stanu gazuRównanie stanu gazu
Równanie Clapeyrona.

Gaz doskonałyGaz doskonały
Założenia kinetycznej teorii gazów.

droga swobodnaDroga swobodna
Symulacja pomiaru drogi swobodnej.

dyfuzjaDyfuzja
Co to jest dyfuzja, prawo Ficka.© medianauka.pl, 2019-09-22, ART-3689

 

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.