Kaloria

Kaloria (cal) jest jednostką ilości ciepła. Jest to ilość ciepła, jaką należy dostarczyć czystej chemicznie wodzie o masie 1 g, aby spowodować wzrost jej temperatury z 14,5°C do 15,5°C przy ciśnieniu p=101 325 Pa.

W fizyce to jednostka o znaczeniu historyczny. Ilość ciepła obecnie mierzona jest w dżulach (J).

1 cal = 4,1868 J

Wartość energetyczna (kaloryczność)

W języku potocznym, w obrocie handlowym środków spożywczych i dietetyce pod pojęciem kalorii kryje się kilokaloria (kcal), czyli 1000 kalorii. Jest kilka definicji tej jednostki. Kilokaloria określa wartość energetyczną pożywienia. To tak zwana kaloryczność. Jednostka ta oznacza przeciętną przyswajalność energii przez organizm człowieka spożycia określonej ilości produktu spożywczego. Mówiąc inaczej, kaloryczność określa ilość ciepła, jakie powstaje w organizmie w wyniku spalania całkowitego pokarmu.

W zależności od źródła 1 kcal=1054 J lub 1 kcal = 1060 J.

Przybliżone wartości energetyczne składników pokarmowych o masie 1 g:
Ciepło
Ciepło Q jest to sposób przekazywania energii do układu termodynamicznego, w wyniku czego zmienia się jego energia wewnętrzna i zmiana ta nie jest wywołana przez pracę sił zewnętrznych.

© medianauka.pl, 2021-04-10, A-4011Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.