Przeliczanie jednostek energii

Kalkulator jednostek energii

Kalkulator jednostek energii umożliwia przeliczanie jednostek energii z uwzględnieniem różnych przedrostków.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek energii

Wpisz wartość i jednostkę energii:


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    GJ gigadżul
    MJ megadżul
    kJ kilodżul
    hJ hektodżul
    daJ dekadżul
    J dżul
    dJ decydżul
    cJ centydżul
    mJ milidżul
    µJ mikrodżul
    nJ nanodżul
    pJ pikodżul
    erg erg
    cal kaloria (fizyczna)
    kWh kilowatogodzina
    Btu brytyjska jednostka ciepła
    kGm kilogramometr
    cal kaloria (termochemiczna)
    eV elektronowolt
    MT megatona

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

© medianauka.pl, 2017-01-20, A-3395Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.