Cząstki elementarne

Cząstka elementarna jest to podstawowy budulec materii, który ma zdolność oddziaływania z innymi cząstkami. Definicja cząstki elementarnej nie jest ścisła. Zalicza się do tej kategorii obiekty swobodne w skali mikroświata, których nie można opisać jako układy złożone, takie jak atomy, nuklidy, czy cząsteczki.

Materia jest zbudowana z atomów, a te z kolei z jąder atomowych, wokół których krążą elektrony. Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Okazuje się, że składników materii jest znacznie więcej. Jest ich tak dużo i są często tak nietrwałe, że nie ma dziś jednoznacznego wykazu cząstek elementarnych, czyli podstawowych składników materii, czyli takiej cząstki, której nie da się opisać jako obiektu złożonego. Do cząstek elementarnych zalicza się też fotony i w ogóle cząstki pośredniczące w oddziaływaniach. Warto dodać, że za cząstki elementarne uważa się obiekty obserwowane doświadczalnie jako swobodne cząstki.

Czas życia wielu cząstek jest bardzo krótki, nawet 10-24 s.

Rodzaje cząstek elementarnych

Jedna z klasyfikacji cząstek elementarnych, opierająca się na podobieństwach własności fizycznych, jest następująca:

Inny podział cząstek elementarnych to:

Spis treści

Własności cząstek elementarnych

ikonaSpin
Co to jest spin?

ikonaIzospin
Co to jest izospin?

ikonaDziwność
Czym są cząstki dziwne?

Ładunek elektrycznyŁadunek elektryczny, elektryzowanie ciał
Czym jest ładunek elektryczny? Zasada zachowania ładunku. Sposoby elektryzowania ciał i ochrony przed tym zjawiskiem.

ikonaMasa i energia spoczynkowa
Jaką masę mają cząstki elementarne?


Klasyfikacje cząstek elementarnych

ikonaFermiony
Co to jest fermion? Jakie cząstki elementarne zaliczamy do fermionów?

ikonaBozony
Co to jest bozon? Jakie cząstki elementarne zaliczamy do bozonów? Czym jest bozon Higgsa?

ikonaLeptony
Co to jest lepton? Jakie cząstki elementarne zaliczamy do leptonów?

ikonaHadrony
Co to jest hadron? Jakie cząstki elementarne zaliczamy do hadronów?

kwarkiKwarki
Co to są kwarki?

ikonaBariony
Co to jest barion? Jakie cząstki elementarne zaliczamy do barionów?

ikonaMezony
Co to jest mezon? Jakie cząstki elementarne zaliczamy do mezonów?

ikonaNukleony
Co to jest nukleon? Jakie cząstki elementarne zaliczamy nukleonów?

ikonaNuklidy
Co to jest nuklid?


Przegląd cząstek elementarnych

protonProton
Własności protonu.

neutronNeutron
Własności neutronu.

elektronElektron
Własności elektronu.

ikonaMion
Własności mionów.

ikonaNeutrina
Własności i rodzaje neutrin.

ikonaTaon
Własności taonów.


Podstawowe oddziaływania

ikonaOddziaływanie silne
Własności oddziaływania jądrowego silnego.

ikonaOddziaływanie słabe
Własności oddziaływania słabego.

ikonaOddziaływanie elektromagnetyczne
Własności oddziaływania elektromagnetycznego.

ikonaOddziaływanie grawitacyjne
Własności oddziaływania grawitacyjnego.

diagramy FeynmanaDiagramy Feynmana
Jak czytać grafy Feynmana?

model standardowyModel standardowy
Jakie cząstki są fundamentalne?


Pytania

Pytania

Jaka jest najmniejsza cząstka materii?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jakie są najmniejsze cząstki elementarne we Wszechświecie. Podejrzewa się że elektron lub foton albo kwarki mają tak małe rozmiary, że czasem uznaje się je za cząstki punktowe, czyli obiekty o zerowym rozmiarze lub co najmniej rozmiarze bliskim zera!

Co to jest ładunek elementarny?

Za ładunek elementarny uznaje się ładunek elektronu, równy 1,610217656·10-19 C.
Z jakich pierwiastków składa się nasz wszechświat?
W tablicy Mendelejewa można znaleźć 118 pierwiastków, z czego w naturze na naszej planecie można znaleźć 90 z nich. Reszta powstała w laboratoriach człowieka. Czy w Kosmosie jest podobnie?

© medianauka.pl, 2021-09-02, A-4169
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-28Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.