Bariony

Bariony są to ciężkie cząstki elementarne, będące fermionami, zaliczane do hadronów. Zaliczamy do nich nukleony (protony i neurony) i hiperony. Bariony biorą udział w oddziaływaniach elektromagnetycznych, silnych i słabych.

Liczba barionowa to liczba kwantowa, addytywna, równa 1 dla barionów i -1 dla antybarionów, a dla pozostałych cząstek równa 0.

Dla barionów obowiązuje zasada zachowania liczby barionowej, zgodnie z którą we wszystkich znanych reakcjach liczba barionowa układu cząstek zostaje zachowana.

Bariony zbudowane są z trzech kwarków lub trzech antykwarków.

Tablica barionów

Oto wykaz barionów.

Nazwa cząstki Symbol Nazwa antycząstki Symbol antycząstki Masa spoczynkowa [MeV] Ładunek elektryczny [e] Spin Izospin Dziwność Średni czas życia [s] Dominujący schemat rozpadu Skład kwarkowy Rok odkrycia Uwagi
Nukleony
proton p antyproton p 938,27 ±1 1/2 1/2 0 - uud 1919  
neutron n antyneutron n 939,56 0 1/2 1/2 0 930 n → p+e-+νe udd 1932  
Hiperony
lambda Λ   Λ 1115,68 0 1/2 0 ±1 2,5·10-10   uds 1947 to najlżejszy z hiperonów
sigma plus Σ+   Σ+ 1189,37 ±1 1/2 1 ±1 0,8·10-10   uus 1953  
sigma zero Σ0   Σ0 1192 0 1/2 1 ±1 10-14   uds 1956  
sigma minus Σ-   Σ- 1197,45 ±1 1/2 1 ±1 1,5·10-10   dds 1954  
ksi zero Ξ0   Ξ0 1314,8 0 1/2 1/2 ±2 3·10-10   uss 1956  
ksi minus Ξ-   Ξ- 1321,7 ±1 1/2 1/2 ±2 1,7·10-10   dss 1952  
omega minus Ω-   Ω- 1672 ±1 3/2 0 ±3 1,3·10-10   sss 1964  Hadrony
Hadrony są to cząstki elementarne, które biorą udział w oddziaływaniach silnych, zbudowane z dwóch lub trzech kwarków, związanych za pomocą gluonów.
Mezony
Mezony są to cząstki elementarne o masach pośrednich między masami leptonów a barionów, złożone z kwarka i antykwarka. Zaliczamy je do hadronów.
Leptony
Leptony są to lekkie cząstki elementarne, będące fermionami, nie wykazujące oddziaływań silnych. Zaliczamy do niej 6 cząstek i 6 antycząstek.

© medianauka.pl, 2021-09-08, A-4186©® Media Nauka 2008-2023 r.