Hadrony

Hadrony są to cząstki elementarne, które biorą udział w oddziaływaniach silnych, zbudowane z dwóch lub trzech kwarków, związanych za pomocą gluonów.

Hadrony dzielimy na:

Ze względu na trwałość tych cząstek używa się także następującego podziału:

  • hadrony trwałe (np. protony),
  • rozpadające się przez oddziaływanie słabe (np. neutrony, mezony).
  • rozpadające się przez oddziaływanie elektromagnetyczne (np. pi zero),
  • nietrwałe względem oddziaływania silnego.

Oto kilka przykładów hadronów:

  • neutron,
  • proton,
  • K (ka),
  • π+ (pi plus),
  • η0 (eta zero).

Pytania

Pytania

Jak powstają hadrony?

Hadrony powstają w wyniku procesu hadronizacji, czyli procesu powstawania hadronów z kwarków i gluonów. Proces ten bada się na przykład w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Proces hadronizacji jest słabo poznany, a to on odpowiadał za powstanie większości cząstek zaraz po Wielkim Wybuchu. Proces ten jest badany metodami pośrednimi, gdyż zachodzi w niewyobrażalnie małej objętości przestrzeni oraz niezwykle krótkim czasie.

Hadrony powstają na przykład przy zderzeniach elektronów i pozytonów przy dużych energiach.
Kwarki

Kwarki

Kwarki to cząstki elementarne, które wchodzą w skład hadronów, podlegające oddziaływaniom silnym.

Bariony

Bariony

Bariony są to ciężkie cząstki elementarne, będące fermionami, zaliczane do hadronów. Zaliczamy do nich nukleony i hiperony.

Mezony

Mezony

Mezony są to cząstki elementarne o masach pośrednich między masami leptonów a barionów, złożone z kwarka i antykwarka. Zaliczamy je do hadronów.

Leptony

Leptony

Leptony są to lekkie cząstki elementarne, będące fermionami, nie wykazujące oddziaływań silnych. Zaliczamy do niej 6 cząstek i 6 antycząstek.


© medianauka.pl, 2021-10-22, ART-4192Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.