Mezony

Mezony są to cząstki elementarne o masach pośrednich między masami leptonów a barionów, złożone z kwarka i antykwarka. Zaliczamy je do hadronów. Mezony są bozonami, czyli cząstkami o spinie całkowitym.

Liczba barionowa to liczba kwantowa, addytywna, równa 1 dla barionów i -1 dla antybarionów, a dla mezonów równa 0.

Mezony to cząstki silnie oddziałujące.

Mezony o dziwności równej zero nazywamy mezonami niedziwnymi. Pozostałe to mezony dziwne.

Tablica barionów

Oto wykaz wybranych mezonów.

Nazwa cząstki Symbol Nazwa antycząstki Symbol antycząstki Masa spoczynkowa [MeV] Ładunek elektryczny [e] Spin Izospin Dziwność Średni czas życia [s] Dominujący schemat rozpadu Skład kwarkowy Rok odkrycia Uwagi
Piony
pi plus π+ pi minus π- 140 ±1 0 1 0 2,6·10-8 π+→ µ++νµ ud 1947  
pi zero π0     135 0 0 1 0 0,76·10-16 π0→ e-+e+ uu,dd 1949  
Kaony
ka plus K+ ka minus K- 494 ±1 0 1/2 ±1 1,23·10-8 K+→ µ++νµ us 1949  
ka zero K0   K0 498 0 0 1/2 ±1   K0→ π+- ds 1947-1953  
Etony
eta zero η0     548 0 0 0 0 2,4·10-19   uu, dd, ss 1961  Hadrony
Hadrony są to cząstki elementarne, które biorą udział w oddziaływaniach silnych, zbudowane z dwóch lub trzech kwarków, związanych za pomocą gluonów.
Bariony
Bariony są to ciężkie cząstki elementarne, będące fermionami, zaliczane do hadronów. Zaliczamy do nich nukleony i hiperony.
Leptony
Leptony są to lekkie cząstki elementarne, będące fermionami, nie wykazujące oddziaływań silnych. Zaliczamy do niej 6 cząstek i 6 antycząstek.

© medianauka.pl, 2021-10-22, A-4191Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.