Leptony

Leptony są to lekkie cząstki elementarne, będące fermionami, nie wykazujące oddziaływań silnych. Zaliczamy do niej 6 cząstek i 6 antycząstek. Leptony podlegają oddziaływaniu elektromagnetycznemu i słabemu.

Dla leptonów obowiązuje zasada zachowania liczby leptonowej, zgodnie z którą lepton i antylepton znikają i powstają parami jednocześnie, to znaczy we wszystkich znanych reakcjach liczba leptonowa układu cząstek zostaje zachowana.

Liczba leptonowa to liczba kwantowa, addytywna, równa 1 dla leptonów i -1 dla antyleptonów, a dla pozostałych cząstek równa 0.

Tablica leptonów

Oto wykaz leptonów.

Nazwa cząstki Symbol Nazwa antycząstki Symbol antycząstki Masa spoczynkowa [MeV] Ładunek elektryczny [e] Spin Izospin Dziwność Średni czas życia [s] Dominujący schemat rozpadu Skład kwarkowy Rok odkrycia Uwagi
elektron e- pozyton, antyelektron e+ 0,511 -1 (elektron), +1 (pozyton) 1/2 0 0 ∞ (cząstka trwała)

-

- 1897 -
mion µ- antymion µ+ 105,658 -1 (mion) +1 (antymion) 1/2     2,2·10-6 \mu ^- \to e^-+\nu_{\mu}+\overline{\nu_{e}} - 1936 Cząstka przypominająca elektron, jest od niego cięższa i jest nietrwała.
taon τ- antytaon τ+ 1776,8 -1 (taon) +1 (antytaon) 1/2     2,91·10-13   - 1975 najcięższy z leptonów, bardzo nietrwały
neutrino elektronowe νe antyneutrino elektronowe \overline{\nu_{\e}} bliska 0 0 1/2       - 1956  
neutrino mionowe νµ antyneutrino mionowe \overline{\nu_{\mu}} bliska 0 0 1/2       - 1962  
neutrino taonowe ντ antyneutrino taonowe \overline{\nu_{\tau}} bliska 0 0 1/2       - 1975  Hadrony
Hadrony są to cząstki elementarne, które biorą udział w oddziaływaniach silnych, zbudowane z dwóch lub trzech kwarków, związanych za pomocą gluonów.
Mezony
Mezony są to cząstki elementarne o masach pośrednich między masami leptonów a barionów, złożone z kwarka i antykwarka. Zaliczamy je do hadronów.
Bariony
Bariony są to ciężkie cząstki elementarne, będące fermionami, zaliczane do hadronów. Zaliczamy do nich nukleony i hiperony.

© medianauka.pl, 2021-09-05, A-4181©® Media Nauka 2008-2023 r.