Taon

Taon jest to cząstka elementarna z grupy leptonów. To najcięższy z leptonów i bardzo nietrwały. Taony oznaczamy literą τ-. Z uwagi na połówkowy spin, zaliczamy je do fermionów.

Parametry taonu

Oto tablica, w której zawarto najważniejsze parametry, liczby kwantowe i wartości wielkości fizycznych taonu.

Parametr/ wielkość fizyczna Wartość
Nazwa cząstki taon
Symbol τ-
Antycząstka antytaon τ+
Masa spoczynkowa [MeV] 1776,8
Ładunek elektryczny [e] -1
Spin 1/2
Średni czas życia [s] 2,91·10-13
Dominujący schemat rozpadu  
Skład kwarkowy τ- → e- - νe + νµ
Rok odkrycia 1975
© medianauka.pl, 2021-10-27, A-4210©® Media Nauka 2008-2023 r.