Fermiony

Fermiony albo cząstki Fermiego są to cząstki o spinie połówkowym, wyróżniane pod tym kątem w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.

Spin fermionów może być równy:

(2n+1)\frac{\hbar}{2}

gdzie

 • stała Plancka ,
 • h - stała Plancka,
 • n=0,1,2,...

Przykłady fermionów

Do fermionów zaliczamy:

 • elektrony,
 • protony,
 • neutrony,
 • neutrina,
 • pozytony,
 • jądra atomowe o nieparzystej liczbie nukleonów,
 • miony,
 • taony,
 • kwarki.

Ciekawostki

Cząstki i spinie połówkowym podlegają rozkładowi Fermiego-Diraca. Fermiony podlegają też też zakazowi Pauliego. Cząstki elementarne o spinie całkowitym to bozony. Poziom energetyczny zajęty przez fermion nie może być już zajęty przez inną cząstkę o spinie połówkowym. Bozony zachowują się odmiennie. Mogą zajmować te same poziomy energetyczne.

Nazwa tych cząstek pochodzi od nazwiska włoskiego fizyka - Enrico Fermiego, odkrywcy nowych pierwiastków promieniotwórczych, laureata nagrody Nobla.
Model standardowy
Model standardowy to teoria fizyczna dotycząca cząstek elementarnych, która opisuje trzy spośród czterech podstawowych oddziaływań (poza grawitacją), czyli oddziaływanie silne, słabe i elektromagnetyczne.
Bozony
Bozony są to cząstki o spinie całkowitym w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.

© medianauka.pl, 2021-09-05, A-4178©® Media Nauka 2008-2023 r.