logo

Fermiony

Fermiony albo cząstki Fermiego są to cząstki o spinie połówkowym, wyróżniane pod tym kątem w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.

Spin fermionów może być równy:

(2n+1)\frac{\hbar}{2}

gdzie

 • stała Plancka ,
 • h - stała Plancka,
 • n=0,1,2,...

Przykłady fermionów

Do fermionów zaliczamy:

 • elektrony,
 • protony,
 • neutrony,
 • neutrina,
 • pozytony,
 • jądra atomowe o nieparzystej liczbie nukleonów,
 • miony,
 • taony,
 • kwarki.

Ciekawostki

Cząstki i spinie połówkowym podlegają rozkładowi Fermiego-Diraca. Fermiony podlegają też też zakazowi Pauliego. Cząstki elementarne o spinie całkowitym to bozony. Poziom energetyczny zajęty przez fermion nie może być już zajęty przez inną cząstkę o spinie połówkowym. Bozony zachowują się odmiennie. Mogą zajmować te same poziomy energetyczne.

Nazwa tych cząstek pochodzi od nazwiska włoskiego fizyka - Enrico Fermiego, odkrywcy nowych pierwiastków promieniotwórczych, laureata nagrody Nobla.
© medianauka.pl, 2021-09-05, ART-4178

 

Bozony

Bozony

Bozony są to cząstki o spinie całkowitym w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.
Polecamy w naszym sklepie

Podstawy fizyki atomu
Astronomia ogólna
termometr Galileusza
Lupy
Astronomia
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.