Logo Media Nauka

Facebook

Zakaz Pauliego

Każdy elektron w dowolnym atomie jest scharakteryzowany w fizyce kwantowej przez zestaw czterech liczb kwantowych. Są to: główna liczba kwantowa n , poboczna liczba kwantowa l, magnetyczna liczba kwantowa ml i magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms, które mogą przyjmować wartości:

  • n = 1,2,3,4,...
  • l = 0,1,2,...,n-1
  • ml = -l, -l+1,...,-1,0,1...,l-1,l
  • ms= -1/2, 1/2

Zestaw tychże liczb kwantowych określa stan kwantowy elektronu w atomie.

Zasada Pauliego

Zakaz Pauliego, zwany zasadą Pauliego, określa możliwe stany kwantowe elektronów. Podajemy kilka równoważnych sformułowań tej zasady.

Dowolne dwa elektrony w atomie musi charakteryzować różny stan kwantowy.

Dowolne dwa elektrony muszą różnić się przynajmniej jedną liczbą kwantową.

Żadne dwa elektrony w atomie nie mogą być opisane tym samym zestawem liczb kwantowych.

Co ciekawe Pauli swoją zasadę sformułował, badając doświadczalnie widma atomów różnych pierwiastków.

Zasada Pauliego dotyczy wszystkich cząstek elementarnych o spinie równym 1/2.© medianauka.pl, 2020-05-01, ART-3773


Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie SchrödingeraRównanie Schrödingera
Podstawowe równanie w mechanice kwantowej nosi nazwę równania Schrödingera. Równanie to zostało sformułowane w 1926 roku prze Erwina Schrödingera, przyjmując, że cząstki mają własności falowe zgodnie z hipotezą fal materii de Broglie'a.
Liczby kwantoweLiczby kwantowe
Liczby kwantowe – liczby opisujące dyskretne wielkości fizyczne. Pojęcie to pojawiło się w fizyce wraz z odkryciem mechaniki kwantowej. Prawie wszystkie wielkości fizyczne na poziomie cząstek i atomów podlegają zjawisku kwantowania.
Konfiguracja elektronowaKonfiguracja elektronowa
Zasady opisu konfiguracji elektronowej. Pojęcie powłoki, podpowłoki i orbitalu.Polecamy w naszym sklepie

Zaczarowana zagroda
Laboratorium w szufladzie. Elektrotechnika, elektronika, miernictwo
FUNDAMENTALNIE. TAK FIZYKA KWANTOWA I FIZYKA FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH WYJAŚNIA WSZYSTKO (OPRÓCZ GRAWITACJI)
wahadło Newtona
The Manga Guide Fizyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.