Elektromagnetyzm

Elektromagnetyzm

Elektromagnetyzm to nauka o zjawiskach magnetycznych i elektrycznych zachodzących w przyrodzie. Nauka ta bada powstawanie pola elektrycznego, magnetycznego, przepływ prądu elektrycznego w ciałach stałych, cieczach i gazach, bada pola elektromagnetyczne, właściwości magnetyczne ciał, zachowanie się przewodników z prądem w polu elektromagnetycznym, powstawanie i zachow`anie się fal elektromagnetycznych itp.

Spis treści


Elektrostatyka

Elektrostatyka - dział fizyki zajmujący się niezmiennymi w czasie polami elektrycznymi, które zostały wytworzone przez nieruchome ładunki elektryczne.

Ładunek elektrycznyŁadunek elektryczny, elektryzowanie ciał
Czym jest ładunek elektryczn? Zasada zachowania ładunku. Sposoby elektryzowania ciał i ochrony przed tym zjawiskiem.

Prawo CoulombaPrawo Coulomba
Omówienie prawa Coulomba. Jednostka ładunku elektrycznego..

Pole elektrycznePole elektryczne
Natężenie pola elektrycznego i linie pola elektrycznego.

ikona - memo
Dipol elektrycznyDipol elektryczny
Co to jest dipol elektryczny, moment dipolowy. Jak zachowuje się dipol w zewnętrznym polu elektrycznym?

strumień pola elektrycznegoStrumien pola elektrycznego
Co to jest strumień pola elektrostatycznego?

strumień pola elektrycznegoIndukcja elektryczna
Co to jest indukcja elektryczna?

prawo GaussaPrawo Gaussa
Wyjaśnienie prawa Gaussa.

gęstość powierzchniowa ładunkuGęstość powierzchniowa ładunku
Praktyczne wykorzystanie prawa Gaussa.

praca w polu elektrycznymPraca w polu elektrostatycznym
Praca w polu elektrostatycznym i energia potencjalna pola elektrostatycznego.

potencjał elektrycznyPotencjał elektryczny
Co to jest potencjał elektryczny i powierzchnia ekwipotencjalna?

potencjał elektrycznyKlatka Faradaya
Na czym polega ekranowanie pola elektrostatycznego?

napięcie elektryczneNapięcie elektryczne
Co to jest napięcie elektryczne?

woltomierzWoltomierz
Jak mierzyć napięcie elektryczne?


Kondensatory

pojemność elektrycznaPojemność elektryczna
Pojemność elektryczna i jej jednostka.

kondensatorKondensator
Co to jest kondensator? Jakie są rodzaje kondensatorów?

połączenie szeregowe kondensatorówPołączenie szeregowe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo.

połączenie szeregowe kondensatorówPołączenie równoległe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych równolegle.


Prąd elektryczny

pojemność elektrycznaNatężenie prądu
Co to jest prąd elektryczny? Definicja natężenia i gęstości prądu.

amperomierzAmperomierz
Jak mierzyć natężenie prądu?

gęstość prąduGęstość prądu
Co to jest gęstość prądu elektrycznego?

prawo OhmaPrawo Ohma
Omówienie prawa Ohma.

opór elektrycznyOpór elektryczny
Opór elektryczny (rezystancja), opór właściwy, przewodność właściwa.

połączenie szeregowe oporówPołączenie szeregowe oporników
Jak obliczyć opór zastępczy odbiorników połączonych szeregowo?

połączenie równoległe oporówPołączenie równoległe oporników
Jak obliczyć opór zastępczy odbiorników połączonych równolegle?

symbole elektroniczneSymbole elektroniczne
Opis graficznych symboli elementów obwodów elektrycznych.

siła elektromotorycznaSiła elektromotoryczna
Siła elektromotoryczna ogniwa i prawo Ohma dla całego obwodu.

Pierwsze prawo KirchhoffaI prawo Kirchhoffa
Prawo wezłów.

Drugie prawo KirchhoffaII prawo Kirchhoffa
Omówienie 2. prawa Kirchhoffa.

Łączenie ogniwŁączenie ogniw
Kiedy łczymy ogniwa szeregowo, a kiedy równolegle?

ciepło Joule'aPrawo Joule'a-Lenza
Co to jest ciepło Joule'a?

moc prąduMoc prądu
Co to moc elektryczna?

kilowatogodzinaKilowatogodzina
Co to kWh?


Pole magnetyczne

pole magnetycznePole magnetyczne
Pole magnetyczne, lini epola magnetycznego, magnesy i ich zastosowanie.

pole magnetyczne ziemiPole magnetyczne Ziemi
Co to jest magnetosfera?

indukcja magnetycznaIndukcja magnetyczna
Co to jest indukcja magnetyczna?

natężenie pola magnetycznegoNatężenie pola magnetycznego
Co to jest inatężenie pola magnetycznego i jaki ma związek z indukcją magnetyczną?

polaryzacja magnetyczna magnetycznegoPolaryzacja magnetyczna
Co to jest inamagnesowanie?

Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądemPole magnetyczne wokół przewodnika z prądem
Co to jest solenoid? Na czy polega reguła prawej dłoni?
dipol magnetycznyDipol magnetyczny
Co to jest dipol magnetyczny?

siła LorentzaSiła Lorentza
Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym.

siła elektrodynamicznaSiła elektrodynamiczna
Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.

strumień magnetycznyStrumień magnetyczny
Co to jest strumień magnetyczny?
indukcja-elektromagnetycznaIndukcja elektromagnetyczna
Prąd indukcyjny. Prawo indukcji Faradaya. Reguła Lenza.
indukcyjnośćIndukcyjność
Indukcja własna i wzajemna.
ikonaOddziaływanie elektromagnetyczne
Własności oddziaływania elektromagnetycznego.


Prąd zmienny

prąd zmiennyPrąd zmienny
Czym się różni prąd stały od zmiennego? Co to jest prąd przemienny?

moc prądu zmiennegoMoc prądu zmiennego
Jak obliczyć moc prądu w przypadku prądu zmiennego?

napięcie i natężenie skuteczneNapięcie i natężenie skuteczne
Co to są skuteczne wartości napięcia i natężenia prądu przemiennego?

transformatorTransformatory
Jak działa i do czego służy transformator?

obwód RLCObwody RLC
Omównienie obwodów RLC prądu zmiennego. Co to jest zawada i reaktancja?

drgania elektromagnetyczneDrgania elektromagnetyczne
Omównienie drgań w obwodzie LC prądu zmiennego.

równania MaxwellaRównania Maxwella
Omówienie równań (praw) Maxwella.


Promieniowanie elektromagnetyczne

fale elektromagnetyczneFale elektromagnetyczne
Wytwarzanie i własności fal elektromagnetycznych.

widmo fal elektromagnetycznychWidmo fal elektro-magnetycznych
Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego.

ikonaFale radiowe
Opis fal radiowych, źródeł wytwarzania i zastosowanie.

mikrofaleMikrofale
Mikrofalowy zakres promieniowania elektromagnetycznego.

podczerwieńPodczerwień
Promieniowanie podczerwone.

światło widzialneŚwiatło widzialne
Promieniowanie widzialne.

ikonaUltrafiolet
Opis promieniowania nadfioletowego.

promieniowanie rentgenowskiePromienie Roentgena
Opis promieniowania rentgenowskiego.

promieniowanie gammaPromienie gamma
Opis promieniowania gamma.


Materiały magnetyczne

podatność magnetycznaPodatnośc magnetyczna
Co to jest podatność magnetyczna?

diamagnetykiDiamagnetyki
Co to jest diamagnetyzm? Tablica diamagnetyków.

paramagnetykiParamagnetyki
Co to jest paramagnetyzm? Tablica paramagnetyków.

ferromagnetykiFerromagnetyki
Co to jest ferromagnetyzm? Tablica ferromagnetyków.


Inne


Czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny dla osób z tatuażem?
W prasie można czasem przeczytać, że niektóre osoby mogą ulec poparzeniu, szczególnie te z tatuażem. Czy to prawda i na czym polega niebezpieczeństwo?
Dlaczego radio szumi?
Skąd się bierze szum radia? Czy w ten sposób radio odbiera jakieś sygnały? Czy mogą one pochodzić z kosmosu? Czy radio szumi mimo braku anteny?
Czy ryby giną od uderzenia pioruna?
Piorun i woda to dla człowieka pewna śmierć? Czy ryby również są narażone na śmierć podczas burzy? Dlaczego nie widuje się martwych ryb po burzy?
Jak powstaje zorza polarna?
W okolicach bieguna i koła podbiegunowego można obserwować cudowne zjawisko, jakim jest zorza polarna. Zorza osiąga czasem ogromne rozmiary. Jak powstaje zorza?
Jak ochronić się przed burzą z piorunami?
Kiedy uderzenie pioruna jest groźne? Czy jest śmiertelne? Jak chronić się przed skutkami burzy z piorunami w terenie i jak zmniejszyć zagrożenie, gdy nie mamy schronienia?

© medianauka.pl, 2019-11-23, A-3709Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.