Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie, któremu podlegają wszystkie cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym i fotony.

To stosunkowo silne oddziaływanie, które jest tylko o dwa rzędy mniejsze od oddziaływania jądrowego silnego.

Zasięg tego oddziaływania jest nieskończony. Kwantami tego oddziaływania są fotony. Oddziaływanie to możemy sobie wyobrazić jako wymianę fotonów między cząstkami. Siły elektromagnetyczne są siłami wymiennymi.

Oddziaływanie to przejawia się w postaci przyciągania lub odpychania magnesów, wiązań chemicznych, oddziaływaniem na siebie elektronów, zjawiska Comptona itp.

Udało się opracować teorię unifikującą oddziaływanie elektromagnetyczne ze słabym - to teoria Glashowa-Weinberga-Salama. W teorii tej różnice związane z zasięgiem oddziaływania, wartościami sił tłumaczy się różnicami w masie kwantów pola elektromagnetycznego i słabego (fotony mają zerową masę, a bozony W i Z mają bardzo duża masę). Oddziaływania elektromagnetyczne i słabe czasem nazywa się jako oddziaływania elektrosłabe.

Oddziaływanie elektromagnetyczne opisuje elektrodynamika, która powstała z unifikacji elektryczności i magnetyzmu. Unifikacji tej dokonał Clerk Maxwell. Słynne równania Maxwella opisują pole elektromagnetyczne.

© medianauka.pl, 2021-10-30, A-4213Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.