Tablice fizyczne

W tym miejscu zgromadziliśmy odnośniki to tablic fizycznych zawartych w treści poszczególnych artykułów i lekcji. Są to zestawienia przydatnych danych oraz oznaczeń stosowanych w fizyce.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich opublikowanych tablic tematycznych z podziałem na poszczególne działy.

Ogólne

Stałe fizyczne
Tablica symboli matematycznych

Wykaz podstawowych stałych fizycznych.

Układ okresowy
Układ okresowy

Dynamiczny układ okresowy pierwiastków (tablica Mendelejewa) wraz z opisem.

Moment bezwładności
Tablica momentów bezwładności brył

Tablica zawiera wzory na momenty bezwładności różnych brył i osi obrotu, w tym moment bezwładności kuli, sfery, pręta, stożka, walca, prostopadłościanu.

Tabele gęstości
Tablica gęstości

Tablica gęstości gazów, cieczy, ciał stałych i wody w zależności od temperatury.

Ciepło właściwe
Tablica ciepła właściwego

Tablica ciepła włąściwego gazów, cieczy, ciał stałych.


Temperatura topnienia
topnienie

Tablica temperatury krzepnięcia i topnienia.

Temperatura wrzenia
parowanie

Tablica temperatury wrzenia.

Punkt krytyczny
punkt krytyczny

Tablica temperatury i ciśnienia krytycznego.

Współczynnik przewodnictwa cieplnego
przewodnictwo cieplne

Tablica ze współczynnikami przewodnictwa cieplnego różnych substancji.

Rozszerzalność cieplna
przewodnictwo cieplne

Tablica ze współczynnikami rozszerzalności termicznej.


Opór i przewodnictwo właściwe
przewodnictwo cieplne

Tablica z wartościami oporu własciwego i przewodności właściwej przewodników i niemetali

Diamagnetyki
diamagnetyki

Tablica diamagnetyków.

Paramagnetyki
paramagnetyki

Tablica paramagnetyków.

Widmo fal
diamagnetyki

Rodzaje fal elektromagnetycznych

Prędkość dźwięku
paramagnetyki

Tablica prędkości dźwięku.


Optyka

Tablica bezwzględnych współczynników załamania światła dla długości fali λ=589 nm.

Ośrodek Współczynnik załamania światła n
Próżnia 1
Powietrze (warunki normalne) 1,00029
Woda 1,333
Alkohol etylowy 1,362
Benzen 1,504
Zwykłe szkło 1,516
Kwarc topiony 1,458
NaCl 1,543
Diament 2,417
Antymon 3,04





© medianauka.pl, 2017-02-11, ART-3470





Polecamy w naszym sklepie

Puzzle - Układ okresowy pierwiastków
kompas
Jak nauczyć teorii względności swojego psa
Kalkulatory maukowe
magnesy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.