Logo Media Nauka

Facebook

Tablice fizyczne

W tym miejscu zgromadziliśmy odnośniki to tablic fizycznych zawartych w treści poszczególnych artykułów i lekcji. Są to zestawienia przydatnych danych oraz oznaczeń stosowanych w fizyce.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich opublikowanych tablic tematycznych z podziałem na poszczególne działy.

Ogólne

Stałe fizyczne
Tablica symboli matematycznych

Wykaz podstawowych stałych fizycznych.

Układ okresowy
Układ okresowy

Dynamiczny układ okresowy pierwiastków (tablica Mendelejewa) wraz z opisem.

Moment bezwładności
Tablica momentów bezwładności brył

Tablica zawiera wzory na momenty bezwładności różnych brył i osi obrotu, w tym moment bezwładności kuli, sfery, pręta, stożka, walca, prostopadłościanu.

Tabele gęstości
Tablica momentów bezwładności brył

Tablica gęstości gazów, cieczy, ciał stałych i wody w zależności od temperatury.


Optyka

Tablica bezwzględnych współczynników załamania światła dla długości fali λ=589 nm.

Ośrodek Współczynnik załamania światła n
Próżnia 1
Powietrze (warunki normalne) 1,00029
Woda 1,333
Alkohol etylowy 1,362
Benzen 1,504
Zwykłe szkło 1,516
Kwarc topiony 1,458
NaCl 1,543
Diament 2,417
Antymon 3,04© medianauka.pl, 2017-02-11, ART-3470

 
Polecamy w naszym sklepie

W STRONĘ NIEBA INTERAKTYWNA SZKOŁA ASTRONOMII
Kolorowe skarpetki - smart owl - sowa
magnetyczna klepsydra
siatka dyfrakcyjna, folia dyfrakcyjna
Historia fizyki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.