Logo Media Nauka

Tablice fizyczne

W tym miejscu zgromadziliśmy odnośniki to tablic fizycznych zawartych w treści poszczególnych artykułów i lekcji. Są to zestawienia przydatnych danych oraz oznaczeń stosowanych w fizyce.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich opublikowanych tablic tematycznych z podziałem na poszczególne działy.


Tablica symboli matematycznychStałe fizyczne

Wykaz podstawowych stałych fizycznych.


Mechanika

Tablica momentów bezwładności bryłMoment bezwładnosci brył

Tablica zawiera wzory na momenty bezwładności różnych brył i osi obrotu, w tym moment bezwładności kuli, sfery, pręta, stożka, walca, prostopadłościanu i innych brył.
© medianauka.pl, 2017-02-11, ART-3470


 
© Media Nauka 2008-2018 r.