Opór elektryczny

Opór elektryczny, rezystancja jest to wielkość fizyczna, która charakteryzuje opór, jaki stawia przewodnik przepływowi prądu elektrycznemu.

Opór elektryczny pojawia się w prawie Ohma jako stosunek napięcia przyłożonego pomiędzy końce przewodnika do natężenia prądu, jaki płynie przez ten przewodnik.

\frac{U}{I}=const=R

Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om, oznaczany grecką literą omega Ω.

[R] = 1 Ω = 1 V/A.

Poniższe zdjęcie przedstawia przykład opornika, stosowanego w układach elektronicznych.

opór elektryczny

© Roman Ivaschenko - adobe.stock.com

Symbol opornika

W schematach obwodów prądu stosuje się następujące oznaczenia dla oporu elektrycznego (opornika).

symbol rezystorasymbol opornika Rezystor, opornik - spotyka się dwa różne oznaczenia.
symbol potencjometra 1symbol potencjometra 2 Potencjometr - opornik z trzema końcówkami, z których ta oznaczona strzałką oznacza suwak, za pomocą którego regulujemy podział rezystancji.

Opór właściwy

Opór właściwy ρ danego materiału jest to wielkość charakterystyczna dla danego materiału, zależna od temperatury:

ρt = ρ0(1+αΔt)

gdzie:

Jednostką oporu właściwego jest 1 Ωm.

Tablice

Oto wybrane wartości oporu właściwego substancji w temperaturze 273K (0°C).

Ośrodek opór właściwy (10-8 Ωm)
Wolfram 4,82
srebro 1,467
miedź 1,534
glin 2,41
złoto 2,05
żelazo 8,57
aluminium 2,7

Biorąc pod uwagę powyższe wartości i cenę surowców, najczęściej do produkcji przewodów używa się miedzi i aluminium.

Zależność między oporem a oporem właściwym dla przewodnika o przekroju S i o długości l jest następująca:

R=\rho\frac{l}{S}

gdzie:

Przewodnictwo właściwe

Przewodnictwo właściwe lub przewodność właściwa lub konduktywność σ jest to wielkość fizyczna zdefiniowana jako odwrotność oporu elektrycznego właściwego substancji:

σ=1/ρ

Im większa wartość przewodnictwa właściwego, tym lepszym przewodnikiem jest dana substancja.

Tablice przewodnictwa właściwego

Oto wybrane wartości przewodnictwa właściwego substancji w temperaturze 273K (0°C).

Ośrodek Przewodność właściwa przewodników(106(Ωm)-1)
Wolfram 18,5
srebro 61,9
miedź 58,47
glin 36,87
złoto 44,78
żelazo 10,7
cyna 8,26
ołów 4,74
platyna 9,43
rtęć 1,04
stal 2-15
stop lutowniczy 6,76
mosiądz 16,5
  Przewodność właściwa niemetali [(Ωm)-1] w temperaturze 37°C
powietrze 2,5·10-14
wosk 5·10-14
diament 10-13
papier 10-10
marmur 10-8
woda czysta chemicznie 5,5·10-6
grafit 10-5
woda z rzek 0,005
grunt 0,005-1
tkanka tłuszczowa 0,2
mięśnie 0,74
krzem 2,5Łączenie szeregowe oporników
Opór zastępczy w połączeniu szeregowym odbiorników jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników w układzie.
Prawo Ohma
Natężenie prądu płynącego w danym odcinku przewodnika jest wprost proporcjonalne do napięcia, jakie jest przyłożone do końców tego odcinka przewodnika.

© medianauka.pl, 2021-06-16, A-4075©® Media Nauka 2008-2023 r.