Opór elektryczny

Opór elektryczny, rezystancja jest to wielkość fizyczna, która charakteryzuje opór, jaki stawia przewodnik przepływowi prądu elektrycznemu.

Opór elektryczny pojawia się w prawie Ohma jako stosunek napięcia przyłożonego pomiędzy końce przewodnika do natężenia prądu, jaki płynie przez ten przewodnik.

\frac{U}{I}=const=R

Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om, oznaczany grecką literą omega Ω.

[R] = 1 Ω = 1 V/A.

Poniższe zdjęcie przedstawia przykład opornika, stosowanego w układach elektronicznych.

opór elektryczny

© Roman Ivaschenko - adobe.stock.com

Symbol opornika

W schematach obwodów prądu stosuje się następujące oznaczenia dla oporu elektrycznego (opornika).

symbol rezystorasymbol opornika Rezystor, opornik - spotyka się dwa różne oznaczenia.
symbol potencjometra 1symbol potencjometra 2 Potencjometr - opornik z trzema końcówkami, z których ta oznaczona strzałką oznacza suwak, za pomocą którego regulujemy podział rezystancji.

Opór właściwy

Opór właściwy ρ danego materiału jest to wielkość charakterystyczna dla danego materiału, zależna od temperatury:

ρt = ρ0(1+αΔt)

gdzie:

  • ρt - opór właściwy substancji w temperaturze t,
  • ρ0 - opór właściwy substancji w temperaturze 0°C,
  • α - temperaturowy współczynnik oporu równy 1/273°C,
  • Δt - przyrost temperatury.

Jednostką oporu właściwego jest 1 Ωm.

Tablice

Oto wybrane wartości oporu właściwego substancji w temperaturze 273K (0°C).

Ośrodek opór właściwy (10-8 Ωm)
Wolfram 4,82
srebro 1,467
miedź 1,534
glin 2,41
złoto 2,05
żelazo 8,57
aluminium 2,7

Biorąc pod uwagę powyższe wartości i cenę surowców, najczęściej do produkcji przewodów używa się miedzi i aluminium.

Zależność między oporem a oporem właściwym dla przewodnika o przekroju S i o długości l jest następująca:

R=\rho\frac{l}{S}

gdzie:

  • ρ - opór właściwy przewodnika,
  • l - długość przewodnika,
  • S - pole przekroju poprzecznego przewodnika.

Przewodnictwo właściwe

Przewodnictwo właściwe lub przewodność właściwa lub konduktywność σ jest to wielkość fizyczna zdefiniowana jako odwrotność oporu elektrycznego właściwego substancji:

σ=1/ρ

Im większa wartość przewodnictwa właściwego, tym lepszym przewodnikiem jest dana substancja.

Tablice przewodnictwa właściwego

Oto wybrane wartości przewodnictwa właściwego substancji w temperaturze 273K (0°C).

Ośrodek Przewodność właściwa przewodników(106(Ωm)-1)
Wolfram 18,5
srebro 61,9
miedź 58,47
glin 36,87
złoto 44,78
żelazo 10,7
cyna 8,26
ołów 4,74
platyna 9,43
rtęć 1,04
stal 2-15
stop lutowniczy 6,76
mosiądz 16,5
  Przewodność właściwa niemetali [(Ωm)-1] w temperaturze 37°C
powietrze 2,5·10-14
wosk 5·10-14
diament 10-13
papier 10-10
marmur 10-8
woda czysta chemicznie 5,5·10-6
grafit 10-5
woda z rzek 0,005
grunt 0,005-1
tkanka tłuszczowa 0,2
mięśnie 0,74
krzem 2,5Łączenie szeregowe oporników

Łączenie szeregowe oporników

Opór zastępczy w połączeniu szeregowym odbiorników jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników w układzie.

Prawo Ohma

Prawo Ohma

Natężenie prądu płynącego w danym odcinku przewodnika jest wprost proporcjonalne do napięcia, jakie jest przyłożone do końców tego odcinka przewodnika.


© medianauka.pl, 2021-06-16, ART-4075

Polecamy w naszym sklepie

Fizyka przyszłości
Montessori Stwórz swoje własne magnesy HEADU
Podstawy elektroniki
Astronomia
Latający cyrk fizyki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.