Logo Media Nauka

Astronomia

AstronomiaAstronomia – to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem ciał niebieskich takich jak gwiazdy, planety, mgławice, galaktyki, komety, asteroidy itp. oraz zjawisk, które zachodzą w kosmosie i atmosferze ciał niebieskich, ich wnętrzu lub na powierzchni (zjawisk o pochodzeniu pozaplanetarnym). Astronomia zajmuje się także powstaniem i ewolucją Wszechświata.

Spis treści

Kosmologia

Kosmologia to nauka zajmująca się badaniem Wszechświata jako całości, jego powstaniem i ewolucją. Podstawą współczesnej kosmologii jest ogólnie przyjęta teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang), w którym nasz Wszechświat powstał w jednej chwili i od tego czasu rozszerza się.

Prawo Hubble'aPrawo Hubble'a
Omówienie prawa Hubble'a i podstawowych wniosków z niego wypływających..© medianauka.pl, 2019-11-02, ART-3703

 

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.