logo

Czy do Układu Słonecznego mogą trafić obiekty spoza niego?

Nasz układ jest duży, a do najbliżej gwiazdy jest bardzo daleko. Czy mogą się w naszym Układzie pojawić obiekty spoza niego? Czy są metody, które pozwalają w ogóle to stwierdzić?

Głośniki
© Sergey Nivens - stock.adobe.com

Na początku zaznaczmy, że rozpatrujemy tu obiekty, które można zaobserwować gołym okiem, gdyż nasz Układ przeszywa ogromna ilość cząstek elementarnych, których pochodzenie często nie jest z naszych stron (chociażby neutrina wytwarzane w innych gwiazdach).

Nasz Układ Słoneczny jest częścią Drogi Mlecznej, w której gwiazd i układów gwiezdnych nie brakuje. Są one rzeczywiście oddalone od siebie znacznie. Wokół gwiazd krąży wiele różnego rodzajów obiektów, najczęściej drobnych lub o średniej wielkości, takich jak komety, meteoroidy, planetoidy. Takich obiektów są biliony tylko w naszym Obłoku Oorta. Jest to bardzo liczna grupa obiektów zbudowanych głównie z lodu, tworzących w otoczkę Układu Słonecznego.

Prawdopodobnie obłok ten składa się z obiektów wyrzuconych z wewnętrznych obszarów Układu na skutek grawitacyjnych oddziaływań dużych planet, najczęściej Jowisza. Bliskie przejścia gwiazd mogą wytrącać z Obłoku komety w kierunku planet.

Niektóre z takich ciał mogą osiągnąć prędkość ucieczki i opuścić układ gwiezdny. Z czasem obiekt taki może trafić do innego układu.

Skąd zatem wiemy cokolwiek o pochodzeniu obiektów kosmicznych?

Możemy z dużym prawdopodobieństwem określić pochodzenie spoza naszego Układu obiektów, badając ich orbity wokół Słońca. Na przykład orbity hiperboliczne o dużych mimośrodach z ze znacznymi odchyleniami od ekliptyki, są dla takich obiektów charakterystyczne.

Do najsłynniejszych takich obiektów należy planetoida 1I/2017/UI znana pod nazwą 'Oumuamua, zaobserwowana w 2017 roku o silnie wydłużonym kształcie. więcej o odkryciu poniżej:© medianauka.pl, 2020-01-25, ART-3730

 
Ostatnio opublikowane w Pytajniku ...

Co to jest suchy lód?
Co to jest suchy lód?

Czym jest suchy lód? Czy to specjalny rodzaj zamrożonej wody? Czym się różni od zwykłego lodu? Czy jest bezpieczny? Do czego się go wykorzystuje?

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?

Skoro wodór to jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków w kosmosie, to dlaczego w naszej atmosferze występuje zaledwie w śladowej ilości?

Dlaczego niebo jest niebieskie?
Dlaczego niebo jest niebieskie?

Skoro Słońce jest żółte a kosmos czarny, to dlaczego niebo jest niebieskie za dnia? Czy to kwestia zanieczyszczenia powietrza?Zobacz też

AstronomiaAstronomia
Astronomia – to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem ciał niebieskich takich jak gwiazdy, planety, mgławice, galaktyki, komety, asteroidy itp. oraz zjawisk, które zachodzą w kosmosie.

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.