Optyka

OptykaOptyka to nauka o świetle i jego oddziaływaniu z materią, obejmująca swoim obszarem zainteresowań światło widzialne, nadfiolet, miękkie promienie rentgenowskie, podczerwień i fale radiowe do około milimetra długości.

W zakresie zainteresowań optyki leży badanie rozchodzenia się promieni światła w różnych ośrodkach, zjawisko emisji oraz absorpcji światła, proces widzenia, konstruowanie optycznych przyrządów, źródeł światła.

Dział ten dzielimy na optykę fizyczną (falową oraz kwantową), geometryczną, instrumentalną, fizjologiczną, a także inne działy.

Spis treści

Optyka geometryczna

Optyka geometryczna to dziedzina optyki, która zakłada przybliżenie, że długość fali światła jest bliska zeru, dzięki czemu możemy badać światło rozchodzące sie po liniach prostych, zwanych promieniami świetlnymi. Uproszczenie to daje często bardzo prosty opis wielu zjawisk fizycznych, które w optyce falowej mają skomplikowany obraz. Optyka geometryczna sprawdza się świetnie w optyce instrumentalnej.

Podstawowe pojęcia

Prawo odbicia i załamania światłaPrawo odbicia i załamania światła
Symulacja zachowania się promieni światła na granicy dwóch ośrodków optycznych.

ikonaObraz rzeczywisty i pozorny
Czym się różni obraz rzeczywisty od pozornego?.

ZwierciadłoZwierciadło
Symulacja tworzenia obrazu w zwierciadle płaskim.

Zwierciadło wklęsłeZwierciadło wklęsłe
Co to jest zwierciadło wklęsłe?

Zwierciadło wypukłeZwierciadło wypukłe
Co to jest zwierciadło wypukłe?

ikonaRównanie zwierciadła
Równanie zwierciadła i powiększenie obrazu.

pryzmatPryzmat
Co to jest pryzmat. Na czym polega dystorsja, rozszczepienie światła białego?

Kąt widzeniaKąt widzenia
Co to jest kąt widzenia?

soczewkiSoczewki
Rodzaje soczewek.

Równanie soczewkiRównanie soczewki
Konstrukcje obrazów w soczewkach.

ikonaZdolność skupiająca
Co to jest dioptria?


Przyrządy optyczne

Przyrządy optyczne to instrumenty służące do zmiany biegu promieni światlnych. Przyrządy optyczne mogą służyć do różnych celów, w tym obserwacji obiektów zbyt małych, trudno rozpoznawalnych za pomocą nieuzbrojonego ludzkiego oka, obserwacji obiektów zasłoniętych lub ekspozycji obrazów lub korekty wad wzroku.

lupaLupa
Co to jest lupa, jak obliczyć powiększenie, jak przebiegają promienie w lupie?

mikroskopMikroskop
Co to jest mikroskop, jakie są rodzaje mikroskopów? Jak przebiegają promienie w mikroskopie?

lunetaLuneta
Co to jest luneta, refraktor? Jakie są rodzaje refraktorów? Jak przebiegają promienie w lunecie?


Wady układów optycznych

Wady układów optycznych, czyli tak zwane aberracje, to zespół zjawisk, które zniekształcają i psują ostrość obrazów. W idealnych przypadkach promienie światła po przejściu przez układ optyczny (zespół soczewek, zwierciadeł) skupiają się w jednym miejscu i powodują powstanie idealnie ostrego obrazu. Obraz taki, a w zasadzie odwzorowanie przedmiotu to tak zwane odwzorowanie stygmatyczne. W rzeczywistości wszystkie obrazy są w większym lub mniejszym stopniu astygmatyczne.

aberracja chromatycznaAberracja chromatyczna
Co jest przyczyną powstawania rozmazanych barwnie obrazów?

aberracja sferycznaAberracja sferyczna
Co jest przyczyną powstawania rozmazanych obrazów?

DystorsjaDystorsja
Na czym polega dystorsja?

KomaKoma
Co to jest koma?

AstygmatyzmAstygmatyzm
Co to jest astygmatyzm?


Optyka falowa

Optyka falowa zajmuje się zjawiskami związanymi ze światłem, które można wyjaśnić wyłacznie w oparciu o falową teorię światła.

Interferencja światłaInterferencja światła
Opis doświadczenia Younga.

siatka dyfrakcyjnaDyfrakcja światła
Dyfrakcja światła na szczelinie.

siatka dyfrakcyjnaSiatka dyfrakcyjna
Rodzaje siatek dyfrakcyjnych.

polaryzacjaPolaryzacja światła
Co to jest światło spolaryzowane. Prawo Malusa. Kąt Brewstera.


Rodzaje promieniowania

fale elektromagnetyczneFale elektromagnetyczne
Wytwarzanie i własności fal elektromagnetycznych.

widmo fal elektromagnetycznychWidmo fal elektro-magnetycznych
Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego.

ikonaFale radiowe
Opis fal radiowych, źródeł wytwarzania i zastosowanie.

mikrofaleMikrofale
Mikrofalowy zakres promieniowania elektromagnetycznego.

podczerwieńPodczerwień
Promieniowanie podczerwone.

światło widzialneŚwiatło widzialne
Promieniowanie widzialne.

ikonaUltrafiolet
Opis promieniowania nadfioletowego.

promieniowanie rentgenowskiePromienie Roentgena
Opis promieniowania rentgenowskiego.

promieniowanie gammaPromienie gamma
Opis promieniowania gamma.

Dlaczego niebo jest niebieskie?
Skoro Słońce jest żółte a kosmos czarny, to dlaczego niebo jest niebieskie za dnia? Czy to kwestia zanieczyszczenia powietrza?
Czy można spowolnić fotony?
Fotony są składnikiem światła. Wiemy że poruszają się ze stałą prędkością światła, która jest uniwersalną stałą fizyczną. Czy istnieje możliwość spowolnienia fotonów?

© medianauka.pl, 2016-11-21, A-3298
Data aktualizacji artykułu: 2022-01-06Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.