Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna powstaje w przypadku przechodzenia przez układy optyczne światła białego (niemonochromatycznego). Powoduje powstawanie rozmytych barwnie obrazów.

Za aberrację chromatyczną odpowiada więc to samo zjawisko jakie zachodzi w pryzmacie. Współczynnik załamania różnych materiałów zależy od długości fali światła. Różne składowe barwne załamują się zatem w różny sposób, dając dla każdej z barw różne powiększenia i powstawanie obrazu w różnej odległości od układu.

Soczewki skupiające silniej załamują fiolet, zaś soczewki rozpraszające silniej odchylają promienie czerwone.

Dla usunięcia aberracji chromatycznej stosuje się układy kilku soczewek, które są wykonane z materiałów o różnych współczynnikach rozpraszania.

Aberracja chromatyczna jest wyraźnie widoczna w aparatach fotograficznych o obiektywach ze słabymi i tanimi soczewkami. Objawia się jako rozmazanie barwne obiektów na zdjęciu, szczególnie widoczne na krawędziach tych obiektów.

aberracja chromatyczna
© grafonom - stock.adobe.plAberracja chromatyczna
Aberracja chromatyczna powstaje w przypadku przechodzenia przez układy optyczne światła białego (niemonochromatycznego). Powoduje powstawanie rozmytych barwnie obrazów.
Aberracja sferyczna
Aberracja sferyczna jest to jedna z wad układów optycznych, polegająca na różnym załamywaniu się promieni światła w zależności od kata padania w różnych odległościach od osi optycznej układu.
Dystorsja
Dystorsja jest to wada układu optycznego, która polega na powiększaniu różnych części obrazu bez zmiany jego ostrości.
Koma
Koma to jedna z aberracji (wad) układów optycznych, która powstaje w przypadku, gdy odwzorowywany przedmiot znajduje się w dużej odległości od osi optycznej układu.
Astygmatyzm
Astygmatyzm to wada układów optycznych, objawiająca się tym, że wiązka światła wychodząca z jednego punktu, po przejściu przez układ skupia się wzdłuż dwóch odcinków, które są do siebie prostopadłe i leżą w różnych płaszczyznach.

© medianauka.pl, 2021-11-21, A-4266©® Media Nauka 2008-2023 r.