logo

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna powstaje w przypadku przechodzenia przez układy optyczne światła białego (niemonochromatycznego). Powoduje powstawanie rozmytych barwnie obrazów.

Za aberrację chromatyczną odpowiada więc to samo zjawisko jakie zachodzi w pryzmacie. Współczynnik załamania różnych materiałów zależy od długości fali światła. Różne składowe barwne załamują się zatem w różny sposób, dając dla każdej z barw różne powiększenia i powstawanie obrazu w różnej odległości od układu.

Soczewki skupiające silniej załamują fiolet, zaś soczewki rozpraszające silniej odchylają promienie czerwone.

Dla usunięcia aberracji chromatycznej stosuje się układy kilku soczewek, które są wykonane z materiałów o różnych współczynnikach rozpraszania.

Aberracja chromatyczna jest wyraźnie widoczna w aparatach fotograficznych o obiektywach ze słabymi i tanimi soczewkami. Objawia się jako rozmazanie barwne obiektów na zdjęciu, szczególnie widoczne na krawędziach tych obiektów.

aberracja chromatyczna
© grafonom - stock.adobe.pl© medianauka.pl, 2021-11-21, ART-4266

 

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna powstaje w przypadku przechodzenia przez układy optyczne światła białego (niemonochromatycznego). Powoduje powstawanie rozmytych barwnie obrazów.

Aberracja sferyczna

Aberracja sferyczna

Aberracja sferyczna jest to jedna z wad układów optycznych, polegająca na różnym załamywaniu się promieni światła w zależności od kata padania w różnych odległościach od osi optycznej układu.

Dystorsja

Dystorsja

Dystorsja jest to wada układu optycznego, która polega na powiększaniu różnych części obrazu bez zmiany jego ostrości.

Koma

Koma

Koma to jedna z aberracji (wad) układów optycznych, która powstaje w przypadku, gdy odwzorowywany przedmiot znajduje się w dużej odległości od osi optycznej układu.

Astygmatyzm

Astygmatyzm

Astygmatyzm to wada układów optycznych, objawiająca się tym, że wiązka światła wychodząca z jednego punktu, po przejściu przez układ skupia się wzdłuż dwóch odcinków, które są do siebie prostopadłe i leżą w różnych płaszczyznach.
Polecamy w naszym sklepie

Teleskop Newtona (powiększenie 16 i 30 x) zestaw edukacyjny do samodzielnej budowy
Jak nauczyć teorii względności swojego psa
Podstawy fizyki atomu
magnetyczna klepsydra
Teleskop Galileusza ozdobna replika do samodzielnego montażu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.