Dystorsja

Dystorsja jest to wada układu optycznego, która polega na powiększaniu różnych części obrazu bez zmiany jego ostrości.

Poniższy rysunek przedstawia obraz bez zniekształcenia dystorsyjnego (a), dystorsję beczkowatą (b) oraz dystorsję poduszkowatą (c).

Dystorsja

Wadę tę niweluje się za pomocą optycznych układów ortoskopowych.
Aberracja chromatyczna
Aberracja chromatyczna powstaje w przypadku przechodzenia przez układy optyczne światła białego (niemonochromatycznego). Powoduje powstawanie rozmytych barwnie obrazów.
Aberracja sferyczna
Aberracja sferyczna jest to jedna z wad układów optycznych, polegająca na różnym załamywaniu się promieni światła w zależności od kata padania w różnych odległościach od osi optycznej układu.
Koma
Koma to jedna z aberracji (wad) układów optycznych, która powstaje w przypadku, gdy odwzorowywany przedmiot znajduje się w dużej odległości od osi optycznej układu.
Astygmatyzm
Astygmatyzm to wada układów optycznych, objawiająca się tym, że wiązka światła wychodząca z jednego punktu, po przejściu przez układ skupia się wzdłuż dwóch odcinków, które są do siebie prostopadłe i leżą w różnych płaszczyznach.

© medianauka.pl, 2019-11-26, A-3715©® Media Nauka 2008-2023 r.