Światło widzialne

Światło widzialne, promieniowanie widzialne lub po prostu światło to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, na które reaguje ludzkie oko w procesie widzenia.

Zakres światła widzialnego

Człowiek widzi promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie długości fal od 380 nm do 750 nm.

Odpowiada to zakresowi częstotliwości od 3,8·1014 - 7,9·1014 Hz.

Energia niesiona przez światło waha się w przedziale od 1,6 do 3,3 eV.

Niektóe zwierzęta widzą nieco w innym zakresie długości fal.

Źródła światła widzialnego

Oto wybrane źródła światła widzialnego:

Spektrum światła widzialnego

Spektrum światła widzialnego czyli widmo światła zostało zilustrowane na poniższym rysunku.

Spektrum światła widzialnego
© MicroOne - stock.adobe.com

Oko ludzkie różne długości fal świetlnych odbiera jako wrażenie barwne, kolory. Fale najdłuższe z tego zakresu są odbierane jako czerwone, najkrótsze jako fioletowe.

W widmie światła widzialnego znajdują się wszystkie barwy tęczy. Zresztą tęcza to nic innego, jak właśnie widmo światła słonecznego.

Warto zauważyć, jak bardzo wąski zakres promieniowania widzi ludzkie oko i jak wiele jest ukryte przed naszym wzrokiem.

Zastosowanie światła widzialnego

Poza możliwością odbierania bodźców wzrokowych światło widzialne znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia:

Ciekawostki

Czasem w literaturze dla zakresu światła widzialnego używa się skrótu VIS od angielskiego słowa visible.

Pytania

Pytania

Czy wszyscy ludzie widzą taki sam zakres światła?

Nie. Zdarzają się drobne odstępstwa.

Czy światło widzialne jest szkodliwe?

Co do zasady i w normalnych warunkach nie. Jednakże duże natężenie światła może powodować rozgrzanie skóry, a skierowanie oka na bardzo silne źródła światła może spowodować ślepotę. Dlatego nie należy patrzeć okiem bez specjalnej ochrony bezpośrednio na Słońce, blask podczas spawania, nie wolno kierować lasera (np. wskaźnika laserowego) bezpośrednio na oko.
Ultrafiolet
Ultrafiolet, czyli promieniowanie nadfioletowe lub promieniowanie ultrafioletowe jest ro rodzaj fal elektromagnetycznych o umownym zakresie długości fal pomiędzy światłem widzialnym a promieniowaniem rentgenowskim. W skrócie ultrafiolet oznacza się przez UV.
Podczerwień
Podczerwień, promieniowanie podczerwone to rodzaj fal elektromagnetycznych o długości fali między światłem w zakresie widzialnym a falami radiowymi.
Widmo fal elektromagnetycznych
Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.

© medianauka.pl, 2021-08-08, A-4132©® Media Nauka 2008-2023 r.