Ultrafiolet

Ultrafiolet, czyli promieniowanie nadfioletowe lub promieniowanie ultrafioletowe jest ro rodzaj fal elektromagnetycznych o umownym zakresie długości fal pomiędzy światłem widzalnym a promieniowaniem rentgenowskim. W skrócie ultrafiolet oznacza się przez UV od angielskiego słowa ultraviolet.

To jedno z promieniowań jonizujących, przez co jest to promieniowanie szkodliwe dla naszego zdrowia. Ma także zdolność do zrywania wiązań chemicznych.

Nadfiolet można rozróżnić na:

Energia promieniowania nadfioletowego wynosi od 3,3 eV do 124 eV.

Źródła nadfioletu

Promieniowanie nadfioletowe emitują:

Zastosowanie ultrafioletu

Oto wybrane zastosowania promieniowania nadfioletowego:

Ciekawostki

Pod wpływem promieniowania UV w skórze ludzkiej zachodzi synteza witaminy D. Jednak nadmiar tego promieniowania prowadzi do powstawania nowotworów skóry. UV jest szkodliwe także dla naszego wzroku.

Dużą część pronieniowania UV nie dociera do powierzchni Ziemi dzięki warstwie ozonowej w atmosferze ziemskiej.

to właśnie promieniowanie UV odpowiada za opaleniznę skóry.
Światło widzialne
Światło widzialne, promieniowanie widzialne lub po prostu światło to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, na które reaguje ludzkie oko w procesie widzenia.
Widmo fal elektromagnetycznych
Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.

© medianauka.pl, 2021-08-07, A-4128Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.