logo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.

Podział fal elektrodynamicznych jest czysto umowny i często mało ścisły, poza pewnymi wyjątkami. Czasem te same długości fali uznajemy za jeden rodzaj promieniowania, a czasem za inny, w zależności od kontekstu, czy zastosowania.

Wszystkie opisywane rodzaje promieniowania mają jednak jednakową naturę, a różnią się głównie długością fali, a przez to częstotliwością i przenoszoną energią. Różnie oddziaływają z materią.

Poniższa tabela zestawia widmo fal elektromagnetycznych i krótki ich opis wraz z ich podstawowymi parametrami.

Tablica

Nazwa promieniowania Długość fali λ Częstotliwość f [Hz] Energia [J] Źródło
fale radiowe > 30 cm <109 (<1 GHz) <6,6·10-25 Generator LC, wyładowanie atmosferyczne, radiogalaktyki
mikrofale 1 mm - 30 cm 109 - 3·1011 6,6·10-25 - 2·10-22 maser, magnetron
podczerwień 780 nm - 1 mm 3·1011-3,8·1014 0,2·10-21 - 2,5·10-19 rozgrzane ciała powyżej zera bezwzględnego
światło widzialne 380 nm - 780 nm 3,8·1014 - 7,9·1014 2,5·10-19 - 5,2·10-19 żarówka, dioda, laser, Słońce
ultrafiolet 10 nm-380 nm 7,9·1014 - 3·1016 0,52·10-18 - 2·10-17 lampa kwarcowa, Słońce
promieniowanie rentgenowskie 5 pm - 10 nm 3·1016 - 6·1019 2·10-17 - 2·10-14 lampa rentgenowska, akcelerator
promieniowanie gamma <120 pm powyżej 2,5·1018 2·10-14 - 8·10-14 izotopy promieniotwórcze, akcelerator

Rodzaje fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

Poniższa infografika ilustruje widmo promieniowania elektromagnetycznego wraz z przykładami zastosowania różnych częstotliwości tych fal.

widmo fal elektromagnetycznych
© brgfx - stock.adobe.com© medianauka.pl, 2021-08-05, ART-4123

 

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne

Z równań Maxwella wynika, że zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne, które z kolei wytwarza zmienne pole magnetyczne itd. Powstaje tak zwana fala elektromagnetyczna lub promieniowanie elektromagnetyczne.
Polecamy w naszym sklepie

kompas
Atlas gwiazd
magnesy
Montessori Stwórz swoje własne magnesy HEADU
magnetyczna klepsydra
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.