Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.

Podział fal elektrodynamicznych jest czysto umowny i często mało ścisły, poza pewnymi wyjątkami. Czasem te same długości fali uznajemy za jeden rodzaj promieniowania, a czasem za inny, w zależności od kontekstu, czy zastosowania.

Wszystkie opisywane rodzaje promieniowania mają jednak jednakową naturę, a różnią się głównie długością fali, a przez to częstotliwością i przenoszoną energią. Różnie oddziaływają z materią.

Poniższa tabela zestawia widmo fal elektromagnetycznych i krótki ich opis wraz z ich podstawowymi parametrami.

Tablica

Nazwa promieniowania Długość fali λ Częstotliwość f [Hz] Energia [J] Źródło
fale radiowe > 30 cm <109 (<1 GHz) <6,6·10-25 Generator LC, wyładowanie atmosferyczne, radiogalaktyki
mikrofale 1 mm - 30 cm 109 - 3·1011 6,6·10-25 - 2·10-22 maser, magnetron
podczerwień 780 nm - 1 mm 3·1011-3,8·1014 0,2·10-21 - 2,5·10-19 rozgrzane ciała powyżej zera bezwzględnego
światło widzialne 380 nm - 780 nm 3,8·1014 - 7,9·1014 2,5·10-19 - 5,2·10-19 żarówka, dioda, laser, Słońce
ultrafiolet 10 nm-380 nm 7,9·1014 - 3·1016 0,52·10-18 - 2·10-17 lampa kwarcowa, Słońce
promieniowanie rentgenowskie 5 pm - 10 nm 3·1016 - 6·1019 2·10-17 - 2·10-14 lampa rentgenowska, akcelerator
promieniowanie gamma <120 pm powyżej 2,5·1018 2·10-14 - 8·10-14 izotopy promieniotwórcze, akcelerator

Rodzaje fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

Poniższa infografika ilustruje widmo promieniowania elektromagnetycznego wraz z przykładami zastosowania różnych częstotliwości tych fal.

widmo fal elektromagnetycznych
© brgfx - stock.adobe.comFale elektromagnetyczne
Z równań Maxwella wynika, że zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne, które z kolei wytwarza zmienne pole magnetyczne itd. Powstaje tak zwana fala elektromagnetyczna lub promieniowanie elektromagnetyczne.

© medianauka.pl, 2021-08-05, A-4123Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.